Da oljeprisen gikk til himmelsOljepris siden 2000

Da oljeprisen gikk til himmels

For leting på norsk sokkel var 2005 et svært avgjørende år.

Allerede i 2003 innførte myndighetene  TFO-ordningen (årlige konsesjonsrunder i modne områder). Formålet var å påvise og utvinne lønnsomme ressurser i modne områder før infrastrukturen blir stengt ned.

Modne områder
“Modne områder kjennetegnes ved at det er kjent geologi, normalt færre og mindre tekniske utfordringer, samt godt utbygd eller planlagt infrastruktur. I slike områder er raskt og tidsriktig utforskning langt viktigere enn skrittvis utforskning.”
norskpetroleum.no

To år senere ble leterefusjonsordningen introdusert. Hensikten var å redusere inngangsbarrierer for nye aktører, samt å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom letting.
I sin faste spalte i GEO skriver Anders Wittemann dette (s. 30) om den etterfølgende tiden:
«Letekostnadene på norsk sokkel este ut sammen med kostnadsøkningene for øvrig i oljebransjen da oljeprisen var rekordhøy. Nå er kostnadene redusert, men resultatene er dessverre ikke like sterke som tidligere.  OD har forventninger om store framtidige funnvolum, med nye, lavere kostnadsnivå og bedre resultater bør det være det være oppnåelig.»
Anders Wittemann holder et key note foredrag på konferansen NCS Exploration/Recent Discoveries – neste års letekonferanse – den 23.-24. mai.
ncs-exploration.com

Funnvolum norsk sokkel siden 2005
Millioner fat o.e., inkludert tekniske funn (2017: hittil i år)

Fig. 1 Johan Sverdrup ble funnet av Lundin Norway i 2010 (prospektet Avaldsned). Statoil avgrenset funnet med I 2011 (prospektet Aldous).

Totale letekostnader (rapportert av SSB i NOK) siden 2005
Omregnet til mrd. USD (2017: hittil I år og estimert)

Fig. 2

Gjennomsnittlige letekostnader for norsk sokkel siden 2005
$/fat o.e., før-skatt (2017: hittil i år og estimert)

Funnvolum, letekostnader og gjennomsnittlig funnkostnader for norsk sokkel. Se mer utfyllende diskusjon på side 30. Kilde: Wittemann E&P Consulting

X