Dårlig nytt fra BarentshavetKunstnerisk framstilling av reservoaret og havbunnsinstallasjonene på Johan Castberg-feltet som starter oljeproduksjonen i 20122. Illustrasjon: Equinor

Dårlig nytt fra Barentshavet

Det er nødvendig med gigantfunn i Barentshavet for å kunne nå Oljedirektoratets estimat for ikke påviste ressurser i løpet av et par tiår.

I Barentshavet er det 2 felt i produksjon, gassfeltet Snøhvit og oljefeltet Goliat, mens oljefeltet Johan Castberg er i ferd med å bli bygget ut etter at PUD ble godkjent i juni i fjor. Feltet vil etter planen starte opp i 2022 og har en produksjonshorisont på 30 år.

Dette er alle store felt. Snøhvit er med opprinnelige reserver på 1,6 mrd. fat oljeekvivalenter (o.e.) et av gigantfeltene på norsk sokkel. Det samme gelder Johan Castberg med 560 millioner fat utvinnbar olje, mens Goliat med 198 millioner fat olje må regnes som mellomstort. Tar vi med Wisting (der det forventes PUD neste år) og 440 millioner fat olje, får vi et samlet anslag for opprinnelige utvinnbare mengder olje og gass på 2,8 milliarder fat o.e. i Barentshavet. Dette går fram av ressursregnskapet som Oljedirektoratet (OD) la fram i februar.

150 letebrønner til tross …

Regnskapet viser at reservene i Barentshavet i 2018 ble redusert med 106 millioner fat o.e. Reduksjonen, som utgjør mer enn det som ble produsert innenfor dette havområdet i fjor (75 millioner fat o.e.), skyldes at operatøren har fått bedre forståelse av reservoarmodellen i Snøhvit-feltet.

Det som hittil er påvist i Barentshavet og klassifisert som reserver eller betingede ressurser er imidlertid lite i forhold til hvor mye olje og gass som Oljedirektoratet forventer skal bli funnet i denne store, geologiske provinsen. For Barentshavet sør, sørøst og nordøst blir det anslått at det skal bli funnet 15,9 milliarder fat o.e. Det er 6 ganger mer enn det som har blitt funnet etter nesten 40 år med leting og 150 letebrønner (inkludert avgrensningsbrønner).

Lite oppmuntrende

Dessverre er ikke resultatene av de siste årene med leting særlig oppmuntrende mht. å nå dette estimatet. Ifølge Oljedirektoratet ble det gjort 3 nye funn i Barentshavet i 2018, og ressurstilveksten var kun på om lag 20 millioner fat o.e. Noe bedre var det i 2017 da det ble påvist 145 mill. fat o.e. i 6 funn. Men selv med slike funnvolumer vil det ta 100 (!) år å finne 15,8 mrd. fat. Den største oppmuntringen siden Wisting i 2013 er funnet av olje i karbonater i Alta-strukturen i 2014med 151 mill. fat utvinnbar olje.

De to letebrønnen som har blitt fullført så langt i år gir heller ikke stor grunn til oppmuntring. Begge (Gjøkåsen Shallow i Barentshavet sørøst og Pointer/Setter i Hammerfestbassenget) var tørre. Ifølge Lundin Petroleum (Corporate Presentation 04.02.19) kan Barentshavet og Norge på denne måten ha gått glipp av én milliard fat olje. Neste sjanse er 7132/2-1 (Gjøkåsen Deep) der Lundin har estimert at det kan bli funnet 428 millioner fat oljeekvivalenter (pluss/minus). Brønnen ble påbegynt allerede i januar.Feltoversikt

X