DEA får bore Toutatis 6611/1-1 blir boret tett opp mot Vestfjordbassenget.

DEA får bore Toutatis

Oljedirektoratet har gitt DEA Norge boretillatelse for den omstridte brønnen 6611/1-1 (Toutatis) inn mot Vestfjorden.

Boringen av prospektet Toutatis, oppkalt etter en keltisk gud, er sterkt omstridt. DEAs brønn ligger i PL 896 som omfatter både Vestfjordbassenget og Grønøyhøyden. Lisensen ble tildelt i TFO 2016.

Dette er en brønn Norge ikke har råd til å bore. Det er for store naturverdier som står på spill. Nå havner endelig saken på miljøministerens bord, hvor den hører hjemme. Dette er tiden for Venstre og Elvestuen til å vise at de har innflytelse i regjering, harFrederic Hauge, daglig leder i Bellona, tidligere sagt.

Nå har Oljedirektoratet gitt boretillatelse.

Natur og Ungdom og Bellona skrev i sin høringsuttalelse at det vil være helt uforsvarlig å tillate oljeboring her på bakgrunn av naturverdiene som står på spill, og manglende beredskap og utslippssimuleringer. Både kontinuerlige utslipp av kjemikalier og eventuelle oljesøl vil kunne gjøre store skader.

Den dominerende kyststrømmen går nordover, og et utslipp av olje eller andre miljøskadelige stoffer vil med all sannsynlighet drive nordover og inn i gyte- og oppvekstområdene rundt Lofoten, mener Bellona.

Undersøkelsesbrønn 6611/1-1 skal teste hydrokarbonpotensialet i sandsteinsformasjoner i nedre jura, Tilje- og Åreformasjonene. Dersom det påvises hydrokarboner i reservoaret, men olje-vannkontakten ikke kan identifisere , kan det bli behov for å gjennomføre et sidesteg.

Formålet med brønnen er å undersøke nedre jura sandsteiner.

EA Norge AS er operatør med en andel på 40 prosent. De andre rettshavarene er Petoro AS, Lundin Norway AS og Equinor Energy AS, alle med ein del på 20 prosent hver.

X