Det endelige premissetOljeselskapene får skylden for den globale oppvarmingen, og i dag hører det med til samfunnsanavaret deres å være opptatt av både å redusere utslipp og investere i fornybar energi.

Det endelige premisset

Norsk olje og gass legger til grunn at temperaturøkningen vi nå opplever hovedsakelig skyldes forbrenning av fossile energikilder.

Dette kom tydelig fram på Norsk olje og gass sin årskonferanse som ble arrangert på Colosseum kino torsdag 14. mars. Og det passer bra med den beskjeden Equinor-sjef Eldar Sætre kom med tidligere denne uka: «at industrien trenger strengere klimakrav, og at ord må bli til handling – før det er for sent» (dn.no) og at «olje- og gassindustrien er truet av en tillitskrise om man ikke gjør mer globalt for å møte klimaendringene».

Årets tema på konferansen var Det Store Bildet, og de aller fleste foredragsholderne forholdt seg til den såkalte klimateorien for å forklare klimaendringene. Ikke én stilte spørsmål ved om toerien reflekterer virkeligheten, og det til tross for at en teori ikke kan bevises, og at det fortsatt finnes en rekke «klimaskeptikere», for ikke å se «klimafornektere». Se for eksempel denne ferske ytringen: «Klimabrev til Lars Røkke Rasmussen«.

Men, som det ble uttalt fra en av konferansens deltakere, det ville være «selvmord» fra Norsk olje og gass sin side å ta denne debatten opp til diskusjon. Derfor ble det i stedet en diskusjon om hvordan oljeselskapene skal redusere utslippene sine, og ikke minst hvordan man skal gjøre industrien attraktiv for neste generasjon.

Det siste var det stor uenighet om. Mens noen fremhevet betydningen av faktakunnskap (arbeidsplasser, inntekter), ville andre satse på følelser for å få folket med på laget.

Kristin Færøyvik, adm. dir. i Lundin Norway og styreleder i Norsk olje og gass, tok likevel fram noen fakta om hva norsk oljeindustri gjør for storsamfunnet. En undersøkelse som bransjeorganisasjonen har foretatt viser at oljeindustrien sysselsetter 225 000 mennesker, og at ansatte og selskapene bidrar med 12,8 milliarder kroner i kommuneskatt («Oljemilliarder flommer over kommunene»). Hun viste også til at Norge har flest oljejobber i Oslo.

Tanken om å sette en sluttdato for oljeindustrien ble også nevnt. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mente dette neppe er særlig klokt. En ting er  at vi mister arbeidsplasser og inntekter, men like ille er det at med en gang sluttdatoen er satt vil alle snarest mulig komme seg bort, hvorpå kompetanse forsvinner som dugg for solen. Det går ut over olje- og gassproduksjonen, men ikke minst går det ut over satsingen på fornybar energi som langt på vei springer ut av den teknologien vi har utviklet gjennom olje- og gassnæringen.

Jonas Gahr Støre var forøvrig usedvanlig klar på 2 forhold: Arbeiderpartiet vil 1) beholde leterefusjonsordningen og 2) utvikle oljeindustrien videre. Det var særdeles beroligende for mange som føler seg usikre på hva politikerne kan finne på, slik en sjef i et oljeselskap uttrykte det, men i bakgrunnen jobber AUF med sin egen agenda …

 

X