Det neste gigantfeltetTo gigantiske strukturer på grensen mot Barentshavet gir håp om storfunn i blokker tildelt i den 23. runden. Svaret kan vi få allerede neste år. Statoil er operatør på prospektet kalt Korpfjell og planlegger en letebrønn i 2017. © KUFPEC Norway

Det neste gigantfeltet

Få blir overrasket om det neste gigantfeltet blir funnet i Barentshavet. Tildelingene i 23. runde åpner for flere spennende leteår fremover.

«Nye og vesentlige funn er avgjørende for å kunne opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå til 2030 og etter det, og områdene utenfor Nord-Norge vil spille en sentral rolle i å nå denne målsetningen,» skriver Statoil på sine nettsider.
Allerede neste år kommerStatoil til å bore prospektet Korpfjell omtalt i GEO 05/2016 («Milliarder av fat i vente«). På Haapetdomen i Barentshavet nær grensen til Russland er det godt håp om et gigantfunn, der et gigantfunn er definert som mer enn 500 millioner fat utvinnbar olje.
I beste fall kan det blir gjort et funn som inneholder ti milliarder fat olje (!). Da kan vi synge at «nå er skatten vår», og vi kommer ikke utenom Barentshavet «de neste 100 år».
(Til sammenligning har Statfjord – som det største feltet på norsk sokkel – hittil produsert 5 milliarder fat olje.)
– Det første som slo oss var at prospektet kan være enormt stort, større enn alt annet vi har sett på norsk sokkel, forteller Kristian Kråkenes, letesjef i KUFPEC Norway. KUFPEC var ett av mange selskaper som i 23. runde søkte på blokkene med de store lukningene (GEO 05/2016).
– Ved å kartlegge utbredelsen av amplitudeanomalien fikk vi et areal som er større enn 300 km2, men lukningen på strukturen på det meste er enda større, 1450 km2.
Gitt at hovedprospektet innenfor det minste arealet inneholder olje, har KUFPEC kommet frem til et midlere estimat på 335 millioner m3 (i tillegg til små mengder gass), eller mer enn to milliarder fat, gitt en utvinningsprosent på lave 32 prosent. Med trykkstøtte tror imidlertid ingeniørene at utvinningsfaktoren nesten kan dobles. Og hvis også den nordlige strukturen inneholder olje, kan det samlet være snakk om mer enn dobbelt så mye, kanskje betydelig mer.
– I tillegg finnes det flere rand-strukturer som trolig var en del av den originalt fylte mega-strukturen som eksisterte frem til inversjonen i neogen tid. Her snakker vi om at den totale fellekapasiteten kan holde på et porevolum større enn Stockman-feltet på russisk side.
– Men vi må legge til at hovedstrukturene ved Haapetdomen antakelig er som mange andre strukturer i Barentshavet, sterkt underfylt forårsaket av den neogene hevningen og lekkasjen gjennom takbergarten. Men fordi den opprinnelige størrelsen var så kolossal stor, så kan vi likevel sitte igjen med enorme volumer, fremholder Kristian Kråkenes.
Nå skal petreoleumsgeologene se fremover mot den 24. konsesjonsrunden som vil bli utlyst neste år. Forut for denne kommer letestrategikonferansen som GeoPublishing arrangerer sammen med Rystad Energy.

NCS Prospects program.

X