Det norske blir Aker BP

Det norske og BP slår seg sammen og blir nytt oljeselskap med navnet Aker BP.

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har inngått en avtale med BP om å fusjonere med BP Norge AS (BP Norge), gjennom kjøp av aksjene i BP Norge, og danner dermed et ledende uavhengig offshore E&P -selskap.
Transaksjonen gir styrket drift, større kostnadseffektivitet og økt vekstpotensial, slik at selskapet kan betale utbytte, skriver Det norske i en børsmelding.
Selskapet skal hete Aker BP og ha hovedkontor på Fornebuporten, med Aker ASA (Aker) og BP som de førende industrielle aksjonærer.
«Vi er stolte av at vi gjennom denne fusjonen danner Aker BP, et ledende uavhengig offshore lete- og produksjonsselskap. Aker BP vil dra nytte av Det norskes effektive drift, BPs kapabilitet som internasjonalt oljeselskap, samt Akers industrielle erfaring gjennom 175 år. Sammen danner vi en solid plattform for å skape verdier for våre aksjonærer gjennom vår unike industrielle kompetanse, en portefølje i verdensklasse og finansiell robusthet. Vi ser frem til å utnytte det attraktive vekstpotensialet på norsk kontinentalsokkel gjennom dette industrielle partnerskapet med BP, og å levere på utbyttemålsetningen til Aker BP,» sier Øyvind Eriksen, styreleder i Det norske.
Aker BP vil være eid av Aker ASA (40 %), BP (30 %) og øvrige aksjonærer i Det norske (30 %).
«Fra vårt utgangspunkt som leteselskap har vi utviklet selskapet til et fullverdig lete- og produksjonsselskap. Sammen med BP tar vi et nytt steg fremover gjennom opprettelsen av Aker BP,» sier Eriksen.
«BP og Aker har utviklet et tett samarbeid over flere tiår, og vi ser frem til å dra nytte av den industrielle ekspertisen i begge selskapene for å skape et stort uavhengig lete- og produksjonsselskap. Norsk kontinentalsokkel representerer betydelige muligheter fremover, og vi ser frem til å jobbe sammen med Aker for å synliggjøre den langsiktige verdien av selskapet gjennom vekst og effektiv drift. Denne innovative avtalen demonstrerer hvordan vi kan tilpasse vår forretningsmodell sammen med sterke partnere for å fortsatt være konkurransedyktige og vokse i land hvor vi ser langsiktige muligheter for våre aksjonærer,» sier Bob Dudley, Group Chief Executive i BP.
Aker BP vil bestå av en portefølje av 97 lisenser på norsk kontinentalsokkel, der 46 er operatørskap. Det sammenslåtte selskapet vil anslagsvis ha 723 millioner fat P50-reserver, med en samlet 2015-produksjon på rundt 122 000 fat per dag.
Det norske og BP hadde ved slutten av 2015 til sammen rundt 1 400 ansatte.
«Aker BP vil ha en balansert portefølje av egenopererte felt, og en høykvalitetsportefølje av ikke-sanksjonerte funn. Selskapet vil ha et potensial til å nå en produksjon på over 250 000 fat per dag i 2023,» sier administrerende direktør i Det norske, Karl Johnny Hersvik.
Aker BP har som ambisjon å etablere en effektiv forretningsmodell etter Lean -prinsippene og vil få tilgang til unik teknologisk kompetanse gjennom det industrielle samarbeidet med BP.
«Vi vil implementere enkle prosesser i hele selskapet og skreddersy organisasjonsstrukturen med kompetanse fra begge organisasjoner. Vi forventer å realisere betydelige kostnadskutt og synergier som vil bli implementert.
Fusjonen forutsetter godkjenning fra relevante norske og europeiske myndigheter. Det vil bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling i Det norske for å godkjenne transaksjonen.

X