Det norske med nye kutt

Det norske med nye kutt

Flere ansatte i stab og støttefunksjoner, samt innleide konsulenter må gå en ny kuttrunde i Det norske.

Dette er den andre kuttrunden etter at 35 ansatte og 120 innleide mistet jobben i fjor.
Kuttene kommer som følge av den lave oljeprisen over lang tid.
– Vi har satt i gang en prosess hvor vi ser hva vi kan hente. Det betyr en full gjennomgang av hva som vil være behovet i framtiden og en tilpasning til det nivået, sier kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske til sysla.no.
Selskapet har 85 stillinger innen stab og støtte, og varsler at disse stillingene skal gjennomgås. Det er enda ikke bestemt hvor mange stillinger som forsvinner.
Selskapet sier de er opptatte av å opprettholde kompetansen i selskapet.
Nedbemanningsprosessen skal være avsluttet i løpet av mai.

X