Dumt om fremtidenOljemuseet i Stavanger Foto: Halfdan Carstens

Dumt om fremtiden

Regjeringen har bevilget en totalpakke på 62,6 mill. De mener det er viktig å ta vare på fortiden. Den er ikke like opptatt av å ta vare på fremtiden.

Regjeringen vil bevilge 32,6 millioner kroner til bygging av et museumsmagasin for Norsk Oljemuseum i Stavanger. Det er andre og siste del av en totalpakke på 62,6 millioner kroner. Arbeidet med planlegging og prosjektering av bygget pågår, og forventet byggestart er neste år. «Et nytt museumsmagasin vil sikre forsvarlig lagring av sentrale gjenstander og historisk materiale knyttet til petroleumsvirksomheten i Norge,» skriver regjeringen.
– Petroleumsvirksomheten kommer til å være Norges største næring i mange år framover. Å dokumentere utviklingen av dette industrieventyret er viktig både for oss som lever i dag og for kommende generasjoner. Byggingen av det nye magasinet vil også bidra til arbeid og økt aktivitet i Rogaland, sier olje- og energiminister Tord Lien
Regjeringen mener altså at det er viktig å ta vare på fortiden. Den er ikke like opptatt av å ta vare på fremtiden. Det går frem av statsbudsjettet at NGU heller ikke neste år vil få tilført midler (slik det var lovet av den forrige regjeringen) til helt nødvendig mineralprospektering. Dumt. Veldig dumt.

X