Enige om Zidane-utbyggingen

Enige om Zidane-utbyggingen

DEA Norge har blitt enige med medeierne av Heidrun om en utbygging i Norskehavet.

Zidane er kommet nærmere en utbygging etter at eierne har blitt enige med Heidrun-feltet om vilkårene for en tilknytningsavtale.
– Vi kan bekrefte at Dea Norge og partnerne i Zidane nå er kommet til enighet med Heidrun-lisensen om de kommersielle betingelsene knyttet til en tie-in til Heidrun, sier pressekontakt Nicoline Skrent-Ellingsen i Dea Norge til sysla.no.
Etter forhandliger som har vart i flere år, har partene endelig lyktes med å komme i havn om en avtale om pris for å benytte eksisterende infrastruktur.
– Det arbeides nå videre i lisensen mot en innsendelse av utbyggingsplan til sommeren, men endelig investeringsbeslutning er ennå ikke tatt, sier Skrent-Ellingsen videre.
Planen er å bygge ut Zidane med en havbunnsramme med tilknytning Heidrun-plattformen. Der skal gassen bli prosessert og eksportert videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen.
Les hele saken på sysla.no

Fakta om Zidane
DEA Norge er operatør med 40% eierskap
OMV, Maersk Oil og Edison har 20% hver i lisensen
Ressursanslaget er 17,1 milliarder standard kubikkmeter gass og 0,4 millioner kubikkmeter kondensat.
X