Ekofisk, Frigg, Statfjord, Valhall og Draugen

Ekofisk, Frigg, Statfjord, Valhall og Draugen

Norsk Oljemuseum har samlet fem industriminneprosjekter på ett nettsted. Men geologien ser ut til å være glemt.

På det nyopprettede nettstedet industriminne.no får vi tilgang til kunnskap om fem olje- og gassfelt: Ekofisk, Frigg, Statfjord, Valhall og Draugen.

– Hver og én presenteres med historier om alt fra leting, utvikling, produksjon, plattformer, mennesker teknologi, hendelser, økonomi og samfunn og mye mer, sier Björn Lindberg, fagsjef i Norsk Oljemuseum.

Til sammen mer enn 900 artikler finnes på disse søkbare sidene, og mer enn 13 000 fotografier, nesten 400 bøker og 1800 tidsskrifter er tilgjengelige og søkbare via Nasjonalbibliotekets database over relevant material.

– Dette er en uvurderlig ressurs for både journalister, forskere, elever og alle som er interesserte i oljehistorien. Enkelt sagt – lurer du på noe om ett av disse feltene så finner du nok svaret her, sier Lindberg.

Vi sjekket Draugen. Bare sånn i all hast. Her kan du velge «Feltet», og under denne fanen finner vi interessant nok «Geologi og reservoar». Her ligger det 25 artikler.

Men ikke en eneste dreide seg om Draugen-feltets geologi eller reservoar. Skuffende.

Stort bedre gikk det ikke da vi sjekket Ekofisk som har et – i verdenssammenheng – unikt reservoar (geo365.no: «Nesten en utblåsning. Deretter et gigantfunn«). Heller ikke for dette feltet har Norsk Oljemuseum viet geologien eller reservoaret stor plass.

I en kommentar på linkedin svarer Bjørn Lindberg dette:

«Som geolog kan jeg si meg enig i at jeg ofte savner at det formidles geologisk innsikt. Og jeg kan i love deg at det blir enda mer geologi i kommende industriminneprosjekter. Etter 15 år som letegeolog har jeg også lært meg at man ikke alltid treffer blink første gang. Jeg oppfordrer deg til å prøve igjen, og legger ved lenker som vil øke «funnraten» din. Du vil se at det står både om geologi, 2D-, 3D- og 4D-seismikk, leting, porøsitet & permeabilitet, kokkolitter, utvinningsrater, trykkstøtte og mange andre ting som kan få tennene til å løpe i vann. Sist, men ikke minst, håper jeg at du også finner interesse i noen av de hundrevis av andre artiklene som forhåpentligvis bidrar til å gi alle, også geologer, økt forståelse for de utrolig komplekse industriminnene som de færreste selv har tatt i øyensyn. 

God lesning! Hilsen Björn»

Her er lenkene:

https://ekofisk.industriminne.no/nb/havets-flass-geologien-i-ekofisk/

https://statfjord.industriminne.no/nb/2018/05/29/geologi-og-reservoar/

https://draugen.industriminne.no/nb/2018/09/11/reservoaret/ https://frigg.industriminne.no/nb/2019/11/12/geologi/

https://valhall.industriminne.no/nb/reservoaret/

 

X