En fremtid for gass? Jo Husebye, partner i Rystad Energy. Foto: Ronny Setså

En fremtid for gass?

Etterspørselen av gass i Europa kan vokse i takt med veksten av produksjon fra fornybare energikilder, mener Rystad Energy.

– Fremtiden for gass er usikker. Dette gjelder spesielt i Europa, der det på den ene siden trengs energi for å fylle plassen kull og kjernekraft har og har hatt og der det på den andre siden eksisterer et politisk ønske om å bevege seg bort fra fossile energikilder, fortalte Jo Husebye, partner i Rystad Energy.

Husebye var blant de inviterte foredragsholderne under TGS Summer Summit i Oslo 20. juni.

– Etterspørselen etter gass har steget nokså jevnt de siste 100 årene på global basis. Hvorvidt denne trenden vil vedvare, flate ut eller snu de neste årene, er avhengig av mange faktorer, blant annet politikk, global vekst i brutto nasjonalprodukt og vekst i produksjon av fornybar energi.

Husebye slo et slag for gass som en god erstatter for andre fossile drivstoff.

Gass er, ifølge Rystad-partneren, allsidig. Det brukes både innen transportsektoren, innen produksjon av elektrisitet og som råstoff i industri. Kull er på sin side nesten utelukkende kun brukbart innen elektrisitetsproduksjon, mens olje primært brukes innen transport.

Av hensyn til klima er gass også et renere produkt med lavere CO2-utslipp per energienhet.

– Politikk er en usikkerhetskilde som har stor betydning for fremtiden til gass. Vi vet at politikere i EU ønsker mindre bruk av fossilt drivstoff i fremtiden. Vi vet også at EU ønsker å gjøre seg mindre avhengig av russisk gass, påpekte Husebye.

– Men når Tyskland skal kutte  kull- og kjernekraft til null, dukker et opp et stort gap mellom produksjon og etterspørsel av elektrisitet som må dekkes. Vekst i fornybar energi kan dekke noe av gapet, men vi mener at også mye gass må inn.

Ifølge Husebye kan denne fremtidige økningen av gassetterspørsel i Tyskland tilsvare rundt 200 TWh (20 milliarder m3), eller ca. 20 prosent av Norges gassproduksjon.

Jo Husebye nevnte også hvordan gass i fremtiden kan gjøres karbonnøytralt eller karbonnegativt om CO2-håndtering implementeres. Hydrogenproduksjon fra naturgass kan også i fremtiden bli en kilde til CO2-fri energiproduksjon.

Rystad estimerer at Norge vil kunne opprettholde dagens gassproduksjon over ca. ti år, ekskludert Barentshavet.

– Skal vi inkludere fremtidig produksjon av naturgass fra Barentshavet i våre estimater, må det gjøres et betydelig funn. Vi mener det bør være i størrelsesorden 250-300 milliarder m3, eller drøyt 1,5 milliarder fat oljeekvivalenter, eller flere mindre funn i et område som til sammen kan nå dette volumet, avsluttet Jo Husebye.

 

X