En global ambisjon Boreoperasjonene foregår i dag med et minimum antall personer på boredekket. Her ser vi at operatørene sitter bak «glass og ramme» og styrer borekronen nedover i dypet. Snart lanserer Oliasoft en skybasert løsning som skal automatisere både planleggingen og oppfølgingen av boreoperasjonene ytterligere. På den måten kan oljeselskapene både spare tid og gjøre operasjonene sikrere. Foto: Halfdan Carstens

En global ambisjon

Med den egenutviklete programvaren Oliasoft WellDesign™ har gründerne en klar ambisjon om å gjøre nyvinningen til industristandard for boreingeniørene.

Med ti år som boreingeniør i Statoil, Lundin, VNG og AGR, og med erfaring fra så vidt forskjellige steder som Nordsjøen, Midtøsten og Afrika, hadde han lagt et solid, faglig grunnlag. Koblet med interesse for å utnytte store datamengder og digitale løsninger, dukket ideen opp om å automatisere boreoperasjonene.

– Situasjonen i dag er at programvaren som oljeselskapene benytter domineres av én stor aktør, men systemene er utdaterte og modne for utskiftning, mener Jim Strand, Chief Product Officer i Oliasoft AS med hovedkontor på Skøyen i Oslo.

Han føler seg trygg på at dette er en riktig vurdering, for gjennom sin tid som boreingeniør ble han godt kjent med hvordan oljeselskapene styrer brønnoperasjonene. Etter hvert skjønte han at det kunne være mulig å effektivisere dem, samtidig som de blir tryggere.

– Vi har satt oss som mål å gjøre boreoperasjonene enklere og mer strømlinjeformede ved å utnytte den kraften som ligger i god programvare, proklamerer Strand.

Han lener seg tilbake i kontorstolen og ser tilbake på fem arbeidsomme år med produktutvikling. Underveis har det vært mange milepæler, men den viktigste står nå foran dem: Lanseringen av Oliasoft WellDesign™, den web-baserte programvaren som skal revolusjonere boreoperasjonene. Begivenheten er planlagt til første kvartal i år. Det er rett rundt hjørnet.

Jim Strand, Chief Product Officer i Oliasoft. Foto: Halfdan Carstens

Norge har fortrinn

– Egentlig hadde jeg tenkt på ideen i 15 år, sier Strand, og lar oss forstå at det ulmet lenge før han kom ut av startgropa.

For å realisere ideen, få satt den ut i livet, trengtes en dreven gründer med sans for økonomi, markedsføring og alt som skal til for å bygge et skikkelig selskap fra grunnen av. Samtidig var en av grunnleggerne av det børsnoterte spillselskapet Funcom på jakt etter nye utfordringer, og han var veldig bestemt på at det var innenfor olje- og gassnæringen han ville satse. Der var det muligheter, mente han.

– Norge har en rekke fortrinn for dem som vil satse innenfor denne næringen, blant annet forsknings- og utviklingsmidler, men også bred, teknologisk ekspertise som er tilgjengelig gjennom SINTEF, IRIS, NORCE, IFE og andre forskningsinstitusjoner, og det var dette jeg hadde en idé om å utnytte, sier André Backen, CEO i Oliasoft.

– Jeg var også opptatt av å skape noe som kan bli globalt, og oljenæringen er nettopp det, og i denne bransjen har vi unik kompetanse på samme tid som det er et potensial for enorm verdiøkning.

André Backen, CEO i Oliasoft. Foto: Halfdan Carstens

Tilfeldighetene ville at Strand og Backen møttes, og etter noen intense timer med utveksling av tanker og ideer var planen lagt. Oliasoft så dagens lys. Det er fem år siden. Siden da har selskapet vokst til 30 ansatte, derav 17 programmerere, og er altså på full fart mot lansering av ny programvare for boreingeniørene.

En rekke applikasjoner

– Tradisjonelt tar det seks måneder å planlegge en brønn, forteller Strand, og legger ikke skjul på at han mener dette er alt for lenge, tatt i betraktning av de mulighetene som ligger i dagens teknologi, og ikke minst de fremskrittene vi har sett innen digitalisering og skybaserte løsninger.

– Med Oliasoft WellDesign tilbyr vi en pakke med integrerte produkter som gir boreingeniøren muligheten til å gjøre alle analyser og beregninger som er nødvendige under planleggingen av en brønn, og på mye kortere tid enn hva de er vant med, påpeker gründeren.

Pakken inkluderer fem forskjellige planleggingsverktøy: Directional Drilling, Casing Design, Tubing Design, Blowout Simulation og Conductor Analysis, og selvfølgelig også sanntids oppfølging av boreoperasjonene.

– Fordi alt er skybasert, kan arbeidet gjøres når som helst, hvor som helst og på en hvilken som helst PC, nettbrett eller mobiltelefon, fremholder Strand.

For å kunne tilby alt dette har Oliasoft ansatt matematikere og fysikere. Det er de som utvikler og kontinuerlig oppdaterer det vitenskapelige grunnlaget for programvaren, og som – vel å merke – må være i tråd med de absolutt siste forskningsresultatene og matematiske modellene innen boreteknologi. I tillegg er all programvare selvsagt i samsvar med de industristandardene som bransjen forholder seg til.

– Gjennom åpne API-er (Application Programming Interface) sørger vi for at ulike programvarer kan snakke med hverandre. Det betyr i all enkelhet at hvem som helst kan hente data fra et system, laste inn i et annet system og gjøre egne beregninger.

Vil være seg selv

Oliasoft går utvilsomt spennende tider i møte. Lanseringen blir en form for audition. For selv om produktutviklingen har foregått i samarbeid med flere oljeselskaper og mulige brukere, er det nå markedet skal tas med storm. Ambisjonene er definitivt også store.

– Vi tar sikte på å bli industristandard, sier Backen.

Intet mindre? tenker vi, men hvorfor ikke? Det er i så fall ikke første gangen at teknologi fra det norske petroleumsmiljøet tar verden med storm. Eksemplene er mange, og det norske g&g-miljøet kjenner programvaren Petrel godt. «Alle» som tolker seismikk bruker den. Andre eksempler på suksess er OLGA Dynamic Multiphase Flow Simulator og Eclipse Reservoir Simulator.

Historien forteller at Petrel, OLGA og Eclipse alle ble slukt av Schlumberger. Så da er det vel dette gründerne av Oliasoft har i sin langtidsplan, og i sitt stille sinn ønsker for å kapitalisere på en god ide? Men nei da, slett ikke, skal vi tro Backen.

– I dag kan vi nå ut i den store verden uten Schlumberger eller andre globale aktører. Forklaringen er at både programvaren vår og dataene ligger i skyen, og potensielle kjøpere kan vi treffe ved hjelp av web-baserte verktøy. Vi bruker for eksempel LinkedIn aktivt. Det betyr at vi ikke trenger å reise rundt og besøke kundene med individuelle møter som både tar lang tid og koster mye.

Oljeindustrien er kjent for å være konservativ. Det tar lang tid å selge inn nye løsninger. Den gode nyheten for Oliasoft er at andre har lyktes. Andre har vist at det er mulig. Vi ser heller ingen grunn til at gründerne på Skøyen i Oslo ikke skal få det til. Snarere tvert om. Samlet har de all den kunnskap og erfaring til for å lykkes med et produkt som oljeselskapene etter hvert vil se på som «et must».

X