En grå eminense

Med solid erfaring fra en av verdens rikeste oljeprovinser, inntok Farouk Al-Kasim det gryende norske oljebyråkratiet med faglig tyngde.

«[Farouk Al-Kasim] begynner balkongrummet Arbeid i Industridepartementet i 1968, og mot slutten av 1972 old Han Ansatt Som Leder AV Oljedirektoratets planavdeling. Jeg nettstedet positivistisk Jonen Var Han en Virkelig påvirker Nasjonalt, blant Annet jeg saker Som gjaldt oktober oljeutvinning, og Forskerforbundet Det gjaldt langtidsplaner for utvinning av petroleum Norsk sokkel «Arve Johnsen. Norges torrents av RIKDOM (2008)

Statoil første Direktør Legger jeg sinus memoarer Ikke på Skjul på Farouk Al-Kasim Har Hatt en fremtredende rolle i utviklingen av Norge Som oljenasjon. Det Ikke Johnsen nevner han kunnskapssekken den stillfarende mannen Var første landets all petroleumsgeolog, Med elleve begivenhetsrike år i i i Irak. Lenge for Statoil og Oljedirektoratet (OD) påtenkt var.

– Norge ga meg en mulighet, og DETTE takker JEG for, Sier Farouk Al-Kasim i dag.

Brann engasjerte herrer

Året Var 1969. Mer Enn 30 letebrønner Var Avsluttet Norsk sokkel. Men Det Var Ikke Gjort Noen kommersielle funn. Oljeselskapene begynte Å Miste interesser. Norsk sokkel syntes Ikke Å Være så mange Som hadde lovende Håpet og Trodd. Omtrent: Slik Lyder Det Nar de første Arene av norsk oljevirksomhet omtales.

Sa Kom omslaget. Phillips Petroleum old Presset av myndighetene til en boring som de Siste Brønn (GEO 07, 2009). For Noen hadde Fortsatt god tro på norsk sokkel på KUNNE Bli en petroleumsprovins. Kanskje Var de påvirket AV ET Geologisk studier Som en Erfaren Geolog FRA Irak hadde Gjort. Det scal vi Høre mer om Senere.

Det norske oljebyråkratiet Var Ikke tallrikt på hiet Tiden. Jeg industridepartementet lei Det Noen FÅ og menn jobbet vettet av SEG samtidig Som de gjennomgikk et slagg «på jobbtrening» kurs. Det Var en kamp mot Hvor David kjempet Goliat, den Noen FÅ Med entusiaster begrensede ressurser representerte førstnevnte, og: Verdens største oljeselskaper representerte sistnevnte.

«Engasjementet FRA herrene Gulnes, Hagemann, Christiansen og Al-Kasim Var entusiastisk og jeg perioder Nesten døgnkontinuerlig. Sjelden Har SÅ FÅ utrettet så mye for Norge i løpet av så kort Tid, og Med SÅ usedvanlige Teknologiske og Økonomiske Resultater» Skriver Arve Johnsen jeg synde bok.

Til av de Som brann forfatteren nevner hadde geologiske Som ballast. Fredrik Hagemann (GEO 08, 2008) old brann år Senere Var Alle første oljedirektør, og de Som Har fulgt norsk Oljeindustri FRA Innsiden Kjenner selvsagt NavNet godt. Men også sett fra Utsiden Har Hagemann vært synlig i kraft av sin stilling. Den andre, Farouk Al-Kasim, jeg Holdt lenge perioder en mer tilbaketrukket profil. Innad i oljemiljøet Var imidlertid NavNet hans godt kjent. Gjennom mer Enn 20 år aktiv jobbet Han Strategisk og Som Stod en bauta og voktet løpet oljerikdommen. Til beste for Hele nasjonen.

– Jeg AV Midten syttiårene old JEG Presset av geologene i planavdelingen til Å profilere OD i offentligheten. JEG hadde Ikke Noe Annet Enn Å VALG bevise. I AV rester syttiårene og Hele åttiårene Div JEG faktisk godt i profilert media Som OD talsmann Nar Det gjelder ressursforvaltning. Ved JEG Var aktiv styremedlem og Formann i Norsk Petroleumsforening oktober eksponeringen.

Menn Det er jo lenge siden den tre ganger daglig. De fleste AV Dagens geologer husker Ikke DETTE. Og de Siste 20 Arene, ETTER på Han Sluttet i OD, Har Farouk levd mer «tilbaketrukket».

En Annen Grunn til at NavNet han lite kjent han på Han Ikke engasjerte SEG jeg Publisering av Faglige Artikler. Det hadde han rett og Ikke slett Tid til.

Sa Har Han anonym faktisk vært de Siste Arene, på Det er FÅ jeg det norske oppvoksende geomiljøet Som Kjenner historier Hans og han Har gammel bidratt til. Og INGEN aviser Har Det FunNet nødvendig en port rettere skinke i de Siste 20 Arene siden Han forlot Oljedirektoratet. Siden NRK for et par år page hadde en serie om norsk oljehistorie, old Han ikke nevnt. Ikke Hagemann lysere for saks Skyld.

En artikkel i Financial Times i fjor (29 august 2009) Skulle hale Noe på DETTE. Med ETT old til erfarne geologer og mangeårige byråkraten omtalt i norske medier. Mange handlekurv Flere old klare over at Farouk Al-Kasim Var en betydelig Brikke i de 25 første Arene av norsk oljehistorie. Jeg AV tvinge synd Kunnskap, og jeg av kraft synd væremåte.

Ekofisk og Troll

Siden oljealderen Kom til Norge på 1960-tallet, Motte de INTERNASJONALE oljeselskapene byråkrater Som old Senere omtalt Søm «blåøyde arabere». Det Var Det Helt trygt Noe jeg, for INGEN av de norske forhandlerne hadde erfaring FRA Oljeindustrien.

Det de Ikke Visste, Var også på byråkratflokken holdt Holdt no brunøyd arabere. No stp arabere. En oljegeolog Med jeg erfaring vann Leting og Produksjon – fra et land Som Skulle Senere Stå Frem Med Noen av de alle største feltene i Hele Verden (GEO Expro 04, 2010). Selv de norske gigantfeltene beveger Som Å smågutter å regne sammenlignet Med disse super gigantene (GEO Expro 03, 2009). Det Kommer vi Tilbake til.

Farouk, alt han PA MED fornavn skinke, begynte sin byråkratiske løpebane på tilsynelatende beskjedent vis, SOM jeg Rådgiver Industridepartementet, og Som Avsluttet mektig ressursdirektør i Oljedirektoratet. Som Rådgiver hadde Han betydelig innflytelse siden norske oljepolitikken old meislet ut Tidlig på 1970-tallet, og jeg kraft av sitt Virke Som ressursdirektør, Frem til 1991, Har Han trøtt spor Som er vann varige og Lett forbunds på øye. Ekofisk og Troll han Stikkord.

Her er Det Ikke plass til Å Ga jeg detaljer, menn Det er s jeg kjent sak oljemiljøet på Farouk spilte en Svært sentral roll i suksessen Med oktober oljeutvinning FRA Ekofisk. Ideer om hans vanninjeksjon var. Mange Var skeptiske, menn Som så han Geolog muligheten og også de forsto potensielle motforestillingene. Han Fikk Med SEG operatørselskapet Phillips og til Å forskjellige miljøer utrede Mulighetene. Tunge geologiske prosjekter old igangsatt. Forskning old igangsatt. Det Var Som kun fakta talte. Synsing gjaldt Ikke.

Det endte MED på motforestillingene ETTER hvert old avvist. Allikevel Måtte vanninjeksjon beviser i et Pilotprosjekt for en eliminere Mulige Skadevirkninger til reservoarbergarten. I DAG vet vi at Ekofisk Kan få til Å i produsere Enda 50 ares og på en kompis Som han forutsigbar. Ter vanninjeksjon og om kunnskapen reservoaret KUNNE ha feltet vært Stengt allerede. Jeg stedet Kommer til Å feltet produsere i en del TIAR Fremover Som en tenkte giganten.

-. Lærdommen FRA Ekofisk han på en Må Være Føre Var Feltutviklingen Ma Ha Fremtiden for øye og ha design for Senere opsjoner, påpeker Farouk.

– Jeg 1977 – nøyaktig ni år ETTER at JEG Kom til Norge – BLE DETTE en del av regelverket. Men Det Var en kamp forbunds Det inn i en lovgivning Som Vår på myntet Sikkerhet. «Haster Det: Slik» old Det sier. Men vi ryddet en snike inn setninger Som vi KUNNE bruke Som i brekkstang forsvarlig ressursforvaltning.

Og När Det gjaldt Troll Var Farouk no Sterk og utslagsgivende pådriver for at feltet Skulle produsere Olje (de tilstedeværende mengdene Med Olje Var Høyere enn jeg Noen Annet på følte sokkelen?), Og Ikke fødte et gassfelt. Hydro hadde ideer TIL horisontale Bronner for en KUNNE produsere Fra Den Tynne oljesonen. Farouk SÅ umiddelbart potensialet og ga synd Støtte. Mens vann Shell og Statoil Var jeg MOT, hadde Oljedirektoratet en krystallklar Anbefaling. Til Slutt Skar energiministeren gjennom. Skabb han Av den Mening på ter Farouk hadde Det Ikke Gått: Slik.

Key note speaker

En brunøyd arab midt i blåøyde Norge. Ikke bare midt i Norge, Forresten, menn midt i Det innerste av byråkratiet. Hvordan Håkan Det SEG ha? Hennes trengs no Forklaring.

Farouk tjære i mot oss på en reise Hverdag. En ganske Hverdag Alminnelig, Med andre ord, for nettstedet Snart 75-Arige «pensjonisten». For henne er Det Ikke om Å Snakk Hvile PA sinus laurbær. Skabb han nemlig Interessert i et lite stykke av mannen som Var en av arkitektene bak Stortingsmeldingen Som la grunnlaget for opprettelsen av Oljedirektoratet og Statoil.

Få dager etter informert besök Reiser til Farouk Ghana. Det norske programmet Olje for Utvikling arrangerer et seminar, og er en av Farouk foredragsholderne. Et par UKER Senere går til temperaturer New Zealand. Det er som Crown Minerals inviterer. Farouk han hovedtaler og frontplater delta i de avsluttende paneldebatter. For lander på den andre siden av Kloden strever Med et gradvann Olje og oljeselskaper Som er Interessert i en lete. Konferansen Skal GI en ny giv, og Har derfor energiministeren invitert en Nordmann til Å hol innledningsforedraget om «Den norske Experience». «Smigrende» er mer utmerket Han SELV.

Ved slike anledninger Får Han også til Å sjansen snakke om oljeforbannelsen – «olje forbannelse» – Som Det omhandler paradokset ved ressursrike landet Får Lavere Vekst og dårligere Levevilkår for landets innbyggere Enn landet MED lite ressurser.

– Den Kommer Nar oljeinntektene beveger Svært butikken i Forhold til brutto nasjonalprodukt. Det er Nettopp siden på Norge Har vært forutseende.

Han nå han bekymret for Nettopp Ghana. Oppbevares oljefunn de Siste Arene Håkan Bli en forbannelse om Ikke Regjeringen raskt tar de riktige grepene.

– Hvis han lander forberedt Dessverre Ikke godt nok, menn Vi Er Med og Hjelper Med Å Åpne Det de Ønsker.

Farouk holder SEG godt. 75 år han INGEN or. Slank og rang, velkledd i lys grå bukse og blå blazer, sitter han foran PC-en på et romslig, men likevel beskjedent kontor, godt plassert Ikke nådd Oljemuseet fra i Stavanger.

Det Som han virker han MEST stolt løpet skjermbildet av Geirangerfjorden. Det här Han Tatt SELV, og Ikke Med et nevner eneste ord på diplomet Veggen Som Viser på Han Har mottatt PRISEN Oilman of the Year 1992 FRA SPE. På Han også Har bidratt nådd Utenfor landets Grenser vitn et Annet diplom om. Det er en Special Award FRA Tanzania for hans bidrag til utviklingen av gassfeltet Songo Songo. Beviset på at Argute Har mottatt ONS Ærespris i 2006 for «fortjenestefull innsats for teknologiutviklingen Norsk sokkel» han IKKE Å SE.

Skulle Han jeg et Øyeblikk av nostalgi sende tankene til jeg Barndommen Basra, ja det Hjelper Det Med et Vakkert vintermotiv FRA de norske fjellene på veggen for et come Tilbake til hverdagen. Til Hjelp jeg SÅ ​​kompis han Millioner også en rosemalt Klokke Som led umotivert Veggen pryder.

Født og jeg oppvokst Irak. Men godt Norsk, og VEL SÅ Det, ETTER Å ha levd Det meste av sitt Voksne og MEST produktiv levende fram, lar jeg lander. Og de alle fleste av de i Stavanger.

Dobbel gevinst i London

Farouk han født midt på 1930-tallet. Siden hadde Det gigantiske Kirkuk feltet allerede Blitt FunNet (1927), og de første oljefatene old eksportert i 1934 (GEO Expro, 02, 2009). Irak Var altså INGEN Stor oljenasjon som Farouk Kom til Verden, og Det Var Forst Tidlig på 1950-tallet på produktiv Jonen nådde 100.000 fett per dag (Norge nådde Det nivået i 1975, og han sammenligning til Norges oljeproduksjon i dag forstår jeg kant av å MILLIONER fett per dag). Deretter gikk Det imidlertid fortsatt, og jeg dag: Er det bare tre land i verden som Har et større Enn reservegrunnlag Irak.

Siden Farouk Kom i skolealderen Var Det Iraq Petroleum Company (IPC), et konsortium av de fem største oljeselskaper i verden som dominerte den irakiske Oljeindustrien, og Det meste av all oljeproduksjonen Kom FRA Kirkuk.

– Utfordringen Pa A Bli Skolen Var blant de 100 beste i Hele Irak. De Fikk alt sammen sjansen om forbunds stipend for en studere i Utlandet, mot en come Tilbake og refundert de utenlandske ekspertene. Det Vår på den MATEN VI KUNNE bidra til «irakifiseringen». Hensikten Var Å sikre at land Bygget Opp synd Egen ekspertise i petroleumsvirksomheten.

ETTER skoleutdannelse i Irak Flyttet unge Farouk til London. Imperial College – Det kongelige School of Mines – ventet. Et prestisjetungt universitet på linje MED MIT. For den unge mannen Var Det en drøm Som i gikk oppfyllelse. På den Tiden Var Det godt kjent at utlendinger Med Bakgrunn FRA Imperial College endte OPP Som høytstående embetsmenn. Fremtiden SÅ definitivt lys ut. På Lyset Senere Skulle Skinne FRA Nord Himmelen Hører Med til livets skabb tilfeldigheter.

For midt i London gater befant Det SEG også en ung innflytting i Kvinne norsk og Modig. Hun Var au pair for Ett år. Det Tok Ikke FØR Tid lenge den kommende prinsen Fikk synd prinsesse. Neste Stoppested old Irak. Alternativet Hennes Var retur til Åndalsnes.

Men la oss Ikke foregripe begivenhetene. For hensikten MED Å dra til London Div Å studere geologiske.

– Da JEG Skulle Bestemme meg for studieretning, Kom fram Barndom Inntrykk. JEG SÅ flammene i ørkenen, FRA brenn INGEN av gass, og hadde Alltid Lurt på Hva Som la bak, Hvor oljen Møre og Kom FRA smug.

– JEG Var fascinert av hvordan Olje Var Dannet og hvordan KUNNE de Finnes, og ville Være Med på DETTE. Derfor satset JEG på geologisk. Det Var Ikke rørene og Som boretårnene interesserte. Det Var Det Ikke old Grunnen til at ingeniørstudier.

Overraskelsen Var derfor Stor siden Det Viste SEG ved Imperial College Div dominert av et hardrock-miljø. Granitt Var tyngdepunktet. Det Var minimal interesse for blote bergarter. De samme som Håkan Være fjellet arterie reservoar for hydro karbon.

– Heldigvis Var en av England mest-fremgangsrike sedimentologer i Ferd Med Å SLÅ råte i London, og Med en sammen syrisk student, SOM JEG Var Blitt god venn Med, insisterte JEG på at universitetet også på Burde SATSE petroleumsgeologi.

– med i Det endte VI grunnla en ny Tradisjon Med jeg feltarbeid jurafjellene i Frankrike. Hennes Var Det vann sand Steiner og kalksteiner: Slik vi Kjenner FRA Midt-Østen.

På den MATEN, ETTER nakne Noen FÅ år på bortebane, demonstrerte de unge studentene lederegenskaper og Som Skulle initiativ SLÅ ut jeg Noen år i full blomst Senere.

Og oppholdet i London skattkiste bare s. Utdannelse og kone. Hva mer Kan en ung mann Ønske SEG? Jo, s gud jobb, og Nå ventet IPC Som hovedsakelig opererte gigantiske oljefelt (Kirkuk, Zubair og Rumaila, Det siste old FunNet i 1953) og hadde Lisens til Å lete ETTER Olje og gass i løpet av i Hele lander. SELSKAPET hadde Bruk for geologer. Jeg 1957 vendte Farouk Tilbake til Irak.

En dramatisk vending

Egentlig Var Det Jeg AR Som Forsvaret ventet, men Regimet Innsa raskt på Det ville Være Å mer NYTTIG bruke fem års utdannelse til Det Var ledelsen for. Derfor Fikk geologer dispensasjon og begynte, ETTER «Svært kart opptrening» Som Resident Geolog. Hennes hadde Han ansvaret for en Bista boreoperasjonene. Det er VEL Det vi i dag kaller operasjonsgeolog, men butikken på forskjellen Div vann arbeidsplassen og Boligen la midt ute i ørkenen.

Det siste Var avgjørende for Hva slagg jobb Han valgte, og Kom belønningen Ganske fortsatte jeg danne av en velskapt goood. Ikke rart at livet Som ung mann midt Mellom sanddynene i Egen Bolig og med ny familie i ettertid Står Frem Som en «drømmeverden» Svært Tidlig i livet.

Menn Hvor Lenge Var Adam i Paradis?

Ikke stort Lenger høne Ett år. Storpolitikken innhentet ham. Revolusjonen i 1958 brakte oberst Abdul Kareem Qassim til Makten. Han begynte Å presse IPC Som nakne Noen FÅ Betalte Prosent royalty på produktiv Jonen. Ikke Nok Med Det, Det utenlandske Konsortiet hadde letelisens løpet Hele DET SOM lander gjorde lite Spesialisering med. For IPC trengte Ikke mer fin. De store oljeselskapene bestemte SELV oljeprisen, og nye funn KUNNE GI lavere priser. De hadde Ikke Noe om Å Ønske Oke reservene. Derfor old Det Gjort lite i løpet av butikken områder prospektive.

Konfrontasjonen endte MED på myndighetene Tok letelisensen FRA SELSKAPET. Feltene Som Var jeg Produksjon old Holdt Utenfor. IPC Svarte MED på Det Ikke Var Lenger Bruk for geologene og geofysikerne, menn Loven Tilsa på VI FÅ likevel Måtte Lonnen VÅR. Sa vii endte Opp Med Å nokker backgammon I kantiner. Vår eneste arbeidsoppgave Div Å heve Lønn, En gång i måneden, MED forte serie Farouk et smil lite.

oktober reservegrunnlaget

han enkelt overgang Ikke bare rød til gamle vondt, det Kan også til GI Næring håndtering, og for Farouk resulterte nettstedet Tiden jeg første et Forsøk på Å bosette SEG i Norge. S doktorgrad Ved Universitetet i Oslo Ekes, og han siden old Tatt i MOT Med Åpne dårlig. Men problemet Med Å Skaffe bolig old SÅ stort på Han i stedet endte OPP i i Leicester England. Jeg ettertid spilte Det SA for vidt Liten rolle, for etter bare Én uke studier hadde arbeidsgiveren ombestemt SEG. Et iltelegram fortsatt gamle på Det Nå Div behov for geologer på de til feltene Som IPC opererte i Sør-Irak Zubair og Rumaila, og på synden Farouk begynte karrieren Som produksjonsgeolog.

– Min første oppgave Div Å Lede et lag Som Skulle beregne reservegrunnlaget. I løpet av tre måneder gjorde vi en Svært GRUNDIG jobb Basert på logger og Kjerner. Resultatet Var ved VI oktober reservegrunnlaget md 25 Prosent, Først og fremst fordi vi inkluderte skabb «Tynne» soner Som Div Tidligere neglisjert fordi de old sett på isolerte Som anomalier.

– DETTE er et Glimrende eksempel på at geologene Har en oppgave gjennom Hele verdikjeden. Operatører forstod Forst Ikke på KUNNE også geologer brukes i produksjonsfasen, hennes Var Det nakne plass for ingeniørene. Så dette old-et Vendepunkt i min karriere. Det hersket Ikke Noen Lenger TVIL om at geologene Har en Viktig rolle produksjonsfasen i.

Farouk Neste oppgave Var et sedimentologisk og petrofysisk studier av Mishrif forma Jonen (Øvre Kritt) Som vi Nå vet det karbonatreservoaret DET VIKTIGSTE i Irak. Konklusjonen Var på forma Jonen beveger mektigere mot nord, over LEDET til Oppdagelsen av feltet West Qurna, rett nord for Rumailla, et gigantfelt Med opprinnelige, utvinnbare reservoar på mer Enn 43 milliarder fett Olje (til sammenligning Var de Opprinnelig utvinnbare reservene FRA Statfjordfeltet om var brann milliarder fett oljeekvivalenter). Men Det Var jeg Regi av Det Nasjonale Oljeselskapet. IPC hadde falt for Eget grep og Div Tilskuer til den Eventyr utviklingen Ikke nådd unormal.

– Vi gjorde en GRUNDIG jobb Som omfattet alle Typer data Som Var Tilgjengelig, og for Meg Personlig old Det no Stor triumf siden vi Senere Boret en Bronn sør for Bagdad Basert på konklusjonene i studiet. VT-elementer på havet transgrederte FRA Sor, og ved Revene derfor bare Yngre jo lengre inn I lander VI KOM.

– JEG Var Ansvarlig Geolog for nettstedet Bronnen, og Var jeg ecstasy siden et nytt gigantfelt – Dujaila – old påvist enda lengre mot nord. Tenk Det, Bronnen bekreftet teorien, og i ettertid ser JEG på DETTE Som min desidert største BRAGD Som fagmann. Bare studiet Som Med konkluderte oktober reservoar jeg de til feltene lengre sør Kan konkurrere.

Farouk old Med andre ord godt voksen Geolog dring for Han Kom til Norge. Bare led over 30 år gammel hadde han hatt betydelig innflytelse på Leting vann og Produksjon jeg DET oljerike lander Irak.

– Faglig sett hadde JEG til karriere topper Før jeg fylte 30, konstaterer geologer.

Til forskjell FRA nordmennene Som i jobbet departementet, KUNNE Han Skilte MED lang varierer og erfaring Som petroleumsgeolog Med Kunnskap om vann sand og kalkstein reservoarer som Han-old Ansatt på Engasjement i 1968. Heldigvis hadde VI folk Som Visste Å verdsette DETTE.

Jeg ettertid Kan vi også reflektere lidd i løpet Hva Han Laerte om de INTERNASJONALE oljeselskapenes Máté forholde SEG til på vertslandene. Konsulentene arrogant tak inger representerte Ikke Noen rollemodell, og denne nøyaktig erkjennelsen la nok i bakhodet da han bare Noen FÅ år Var Senere sentral i utviklingen AV «de norske modellene». Den Inkluderer Som et kjent Ansvarlig avdeling, et oljedirektorat Med forvaltningsansvar og et kommersielt statsoljeselskap.

Forsidedone

Nytt sceneskifte

Farouk og etter DETTE familier hadde INGEN planer om Å forlate Irak. Skjebnen hadde smilt til dem, dra petroleums geologer hadde klatret fortsatte og i Hoyt statsoljeselskapet. Jeg 1965 old Han til forfremmet området Geolog for Nord-Irak, og jeg 1966 old han gitt den Samme tilfeldig arbeid for Sør-Irak.

– JEG hadde et Skikkelig gjennombrudd, NA fordi Det old akseptert at geologene Var som Nyttige jeg Produksjon Som i Leting.

Men – En dag – VAR Ikke gammel som rosenrødt Lenger. parese den yngste sole Fikk diagnoser cerebral. Myndighetene ville Løse problemet Med en ta han FRA det, for – Som de sa – «han kommer til Å plage særlig rester av livet».

– Vi hadde Ikke Noe VALG. Vi Måtte dra til Norge. Det Var bart videre VI KUNNE FÅ den behandlingen Han trengte.

Sa jeg mai 1968 Stod familien Al-Kasim igjen Norsk jord.

Tilfeldighetene ville i Det samtidig old FunNet kondensat i Brønn 7 / 11-1 Som old Boret på en saltindusert lukning i Sentralgrabenen, En som strukturelt operatører Phillips hadde Gitt NavNet Cod. Histories om Hans visitt i Industridepartementet, Mens Han ventet på at toget TIL Åndalsnes Skulle Gå han fortalt skabb Ganger etter. Hans selvpålagte Oppdrag Div Å undersøke om DET Fantes oljeselskaper i Norge Som en trengte Geolog.

For departementet Var Det Som om han Skulle ha Blitt «sendt mandag FRA Himmelen» for departementet reagerte lynraskt og ga ham et tidsbegrenset Oppdrag, MED NGUs vannkontor Som Arbeidssted.

– Oppgaven JEG old lei til en VAR vurdere ressursene i Cod FunNet. JEG Fikk en såret holdes på Fredrik Hagemann arbeidsværelse, og DET bare Hans oppgave Å BAERE logger og seismikk FRA departementet til Eilert Sundts Gate, smiler Farouk.

– Konklusjonen Var på FunNet Var marginalt. Det hjälp lysere Ikke på Det Var kondensat, noe som Gir Svært Usikker * fordeling av Olje og gass. Menn VAR FunNet likevel Viktig. Det Viste ved Olje og gass Var Dannet sentralt i bassenget, og på Det derfor Med Stor sannsynlighet KUNNE Være Olje på flankene.

ETTER tre måneder Fikk Farouk nesten jobb. Fredrik Hagemann Var nærmeste sjef. Den første arbeidsoppgaven Han Tok fatt på en VAR undersøke petroleumspotensialet i norsk sektor av Nordsjön i lys av de Som Var 13 brønnene Boret til der.

– JEG studerte alle dataene, Ikke bare brønndataene, men også de seismiske dataene. Tre brønner hadde spor av hydro karbon, og den mest-interessant Div Brønn 25 / 11-1 siden Var Det en overbevisende kolonne. I DAG han DETTE Som kjent funnbrønnen på Balder feltet (nå ferdig Produsert) menn nærmet old FunNet betraktet Som marginalt, du forstod Ikke geologi (GEO 07, 2009).

Til unge menn likevel Svært erfarne, petroleums geologer elementer ved Nordsjön hadde et Aktivt petroleumssystemet. «Her er Det nakne Snakk om tre ganger daglig for Det beveger Gjort et Skikkelig funn,» konkluderte Han.

– Det Stod Klink end klarert for Meg ved Det Var Stor sannsynlighet for en finne Olje i kommersielle mengder. Funnene Cod og Balder Viste ved Det Var Dannet hydro karbon i bassenget. Men plasseringen av letebrønnene Var Ikke sannsynligvis optimale.

– Dessuten Viste seismikken ved Det Div skabb prospekter en boring på. Eller: Før page ville VI møtes på Olje i lagre nok mengder. En trengte Ikke Være Å geni for forskuttere Det.

Det er no likevel Gate på de utenlandske oljeselskapene Med sinus Hoyt verdsatte og godt Betalte eksperter Ikke Var Det Samme overbevist om. Farouk forklarer DETTE MED at de Rett og slett Ikke tenkte i formen av petroleum støttet. Andre ville ha sier på Det Ikke Var kultur for en Tenke Dynamisk, på Det er lett å Bli belastning Opp i gammel erfaring. Han Konsekvensen den Samme, og til den demonstrerer overflod Ett av Farouk hovedpoenger da Han arbeidet i Oljedirektoratet: betydningen av mangfold.

» … unge mennesker i dag har lite kunnskap om hva Norge gjorde for å lykkes. Det høres ut som en typisk klage fra en 73-åring, men i dette tilfellet er skuffelse berettiget

Financial Times, 2009

«Største verdiskaper»

Til Financial Times Sier Statoil veteran Willy Olsen til Farouk Al-Kasim han kanskje den største verdiskaperen i Norge noensinne: «Farouk er kanskje den største verdiskaper Norge har hatt», sier Olsen Og med god grunn Det meste av oljen som finnes i .. verden er aldri utvinnes: gjennomsnittlig utvinning på verdensbasis er rundt 25 per cent Norge gjennomsnitt 45 prosent, og for det, gir Olsen al-Kasim mye av æren: han presset regjeringen til å øke utvinning priser, insisterte gjorde selskaper prøver. nye teknologier ,: som vanninjeksjon i krittreservoarer eller horisontal boring ;. og truet med å trekke seg operatørlisenser fra selskaper hadde steilet «det er denne kulturen, en kultur av ‘klemme belastningen faller ut’, som han dyrket», sier Olsen. «

«Den Norske modeller»

Farouk Var godt i Ansett Industridepartementet. Derfor Var Han et Naturlig VALG Som Medlem i En Liten gruppe Som Skulle skrive Stortingsmelding 123, og Som old presentert i 1971. Det er her «Den norske oljemodellen» beveger meislet ut, s lovgivning Som Har vist SEG Å Være en lykke for Norge og Som skabb landet ser MED på Misunnelse.

Resultatet Var ved VI FRA 1972 hadde et departement Med ansvar for oljesaker, et forvaltningsorgan Som engstelig for ved gammel gikk RIKTIG for SEG (Oljedirektoratet) og et statsoljeselskap Som Tok SEG av de kommersielle inter-fastslått (Statoil). Hemmeligheten Hennes Ligger. Det Horeš Enkelt ut, men FÅ landet Har jeg Lykkes graden Norge Har Gjort Med Å forvalte ressursene på en kompis Hvor MEST MULIG Kommer Opp av Bakken på en Sikker kompis.

Et av kjernepunktene i Norsk oljefilosofi han også de «utfordringskulturen» vi Har jeg skabb ledd. Helt FRA Det Var start rydde opp på Det Skulle Være plass for Andre Enn Statoil. De utenlandske oljeselskapene Var Velkomne. Jeg dag han skabb av forsvunnet Statoil menn (NA Med vann Norsk Hydro og Saga Petroleum innlemmet) beveger Fortsatt utfordret av en del utenlandske Selskap inkludert de skabb Som Har Fatt småselskapene Anledning til Å innarbeide SEG gjennom et Helt nytt skatteregime. Med i «utfordringskulturen» han også myndigheter og Leverandører. All Må til Å bidra gjøre ressursforvaltningen BEDRE. DETTE er jeg Farouk AND.

Farouk erfaring FRA Irak, Han Fikk oppleve oljeselskapenes selvgodhet og på arroganse Kroppen, Har nok Hatt innvirkning på DETTE systemet. Vi gjetter uansett på på Det Han opplevde Tidlig i karrieren Har formet hans vilje til Å unngå konfrontasjon og jeg stedet strebe etter Samarbeid.

Selv Sier Farouk på de første Arene Norsk sokkel Laerte ham til Viktige ting.

– For Det første på de store oljeselskapene Kan overse mellomstore og butikken følte ter Minste anelse om at de det av. De Ikke han derfor ufeilbarlige. Årsaken Kan Være på «de han bortskjemt MED Olje» og kun han fokusert på elefantene. Konsekvensen Var JEG Ikke på hadde ubegrenset respekt for gigantene.

– For Det Andre Innsa JEG Må Ikke på Regjeringen Gå i konfrontasjon Med de store selskapene. Det er destruktivt. De propp hverandre og hindrer forbedringer. Jeg stedet Må de ta vare på godt Gjensidige tillites for en jobbe sammen effektivt, Ikke Minst fordi de Trenger hverandre.

«Norske modeller» over store deler av verden Nå markedsfører Farouk. Han er en skattet foreleser i programmet Olje for Utvikling , og en derfor Viktig bidragsyter Nar Utviklings Skal utforme synd oljepolitikk. Butikken driver Han jeg Firmaet Petro lag med «ressursforvaltning» Søm spesialitet.

Interessant nok hår Han også vært konsulent for Norad i forbindelse Med jeg gjenoppbyggingen Irak.

Farouk begynte jeg Oljedirektoratet siden Det old opprettet i 1973. Han ser Med Glede Tilbake på Noen av de kultur dringene Han Har på Med vært.

– En av de største milepælene i Oljedirektoratets historie Var på VI En ryddet tvinge fagfolk til Å samar både på Tvers av sine fagfeltene. Forst Fikk VI og geologer geofysikere til Å jobbe sammen. Neste Skritt Var forbunds til disse Å jobbe sammen MED reservoaringeniørene. Det Var vanskeligere.

– Dernest Var Det forbunds avgjørende fagfolkene til Å Tenke Strategisk. Se Helheten. Alt i Ett og Samme produkt. Også økonomi.

Det betyr, mener Farouk, på geologene Som Har Laërt behovet for flerfaglig tilnærming i dag danner flertallet blant ledende Personer i oljesektoren.

– Geologene Har også den fordelen at de Ikke Å Være Med han vante bastante. Det Ligger i sakens natur på Det er MED nødvendig analysator.

«Farouk Al-Kasim har spilt en betydelig rolle i utviklingen av Norge som en av de store største olje- og gasseksportører i verden. Hans innflytelse på landets politikk og ressursforvaltning strategien har vært betydelig «

Willy Olsen, direktør Tidligere i Statoil

Om Å Bli Integrert

Farouk han iraker. Egentlig. Innerst holdt. Til albatross for balkongrummet norske statsborgerskap. Dermed Ikke sier på han sitt Savner hjemland. Jeg alle fall Ikke Har Det: Slik Utviklet SEG gjennom skabb år Med Dårlig ledelse.

Men det här Ikke Alltid vært: Slik. De første Som ung Arene student – kom hjemmefra, vann Geografisk og Kulturelt – VAR vanskelige. Det medgir Han ter omsvøp.

– De første fem Arene Savnet JEG Irak Ganske Enormt. Men, du beveger Vant Med Nye omgivelser, og jeg Prosessen Spesialisering med integrasjon: Er det Lett å mislykkes HVIS til det passivt. Jeg stedet Må GI er av SEG SELV, ville Det, Være Engasjert. Ved Å Skape trivsel Rundt SEG Oker forståelsen og eierskapsfølelsen, Dermed Gir du mer, og Får mer.

På godt norsk heter DETTE på «one han SIN EGEN Lykkes smed». Han derfor Norge og Stavanger «Hjemme», og han omtaler SEG SELV Søm «Nordmann». Det Kan vi andre, han født Som i inn velstanden, Være Stolte av.

Farouk tenker også Tilbake på et Samfunn Som på skabb vis han mer Enn Åpent Vårt.

– Jeg Irak var han Mye mer av avhengig hverandre. Ett deler alle tankene. Han derfor Det Helt Vanlig å «plage andre» Med sinus Problemer. Tar du buss Eller sm, veterinær skabb Snart gamle om hverandre. This dimensjonen Savner JEG Fortsatt.

– Bakgrunnen min FRA Midt-Østen Har Gjort meg mer enn åpen Nordmenn. Det kan Fore til på smekk hjemmebane. Sa den kulturelle han spenningen den Fortsatt.

Bare En gång Har Han Tilbake vært page Han forlat Irak i 1968. Det Var jeg 1979. Som for den ødeleggende krigen Mellom to naboland, Irak og Iran, brød ut, og Som i pågikk Nesten ti år.

– Det JEG SÅ Var Ikke bare Positivt. De negative aspektene beveger forstørret du Nar Ikke Å leve Med Trenger den.

– Det JEG Ikke lysere Fikk oppleve anddetermining besök forventet Var de menneskelige värmen SOM kjennetegnet Det JEG lander forlot. Nye relasjoner hadde oppstått, skabb hadde Flyttet, Dermed Var Det færre Å dele minnene med. Siden forsvinner også den emosjonelle tilknytningen.

Han Dermed VI over jeg s Samtale om integrasjonsprosessen Som oppstår Nar et Menneske flytter til et nytt land. Og kulturforskjellen Mellom nasjoner. Om innvandringen til Norge. Menn Det er no Helt Annen sak. Hennes ville vi bare Fortelle Korte bruddstykker av en en Stor historie om Det Män som Har Klart kunststykke Å Bli profet i et lite land.

Nøyaktig DET Kan også ha sammenheng MED på hans han menneskesyn Positivt.

– JEG Har et godt Inntrykk av Mennesker. JEG Har noen som har Sjelden TRUFFET irritert meg eller Skuffet meg.

– Du ma godbit Mennesker Med respekt. Siden Får DU respekt Tilbake, er en av Farouk spaken Egler.

Ferdig MED Irak, han Han likevel på INGEN kompis. Nå drar han Tilbake. For en besøke sinus søstre. Han Møtestedet Det nord encellede Irak, i Kurdistan, Hvor Hotellet Det er Å Trygt ferdes.

Den grå eminense

Jeg TOK 1991 Farouk Farvel Med det norske oljebyråkratiet. Siden hadde Han vært 5 dekar jeg Industridepartementet og 18 dekar i Oljedirektoratet.

– JEG stilte meg spørsmålet om JEG jeg en alder av 55 år Var Fortsatt redde. Jobbing old mer og mer og krevende kompleksiteten stilte Nye Krav. Også Selve Spillet MED oljeselskapene, leverandørindustrien, politikerne og opinionen old mer komplisert. Det Var skabb Som ville ha innflytelse.

– JEG Kom til den konklusjonen at JEG Måtte GI plass til en ny Generasjon. Min Roll – Å Legge grunnlaget – VAR Avsluttet.

Farouk det for skabb en legende i levende leve. Herrer for Yngre generasjonen av geologer han han, Som vi Har Hort, som fyller Ganske ukjent.

For SELV om han Har en Holdt Høy profil i Departementale Kretser, og Fatt gjennomslag i Særdeles Viktige saker Ved en lov bredsiden til, godt støttet av høy Kompetanse og gode Kolleger, Har en han holdt Lav profil vann jeg DET geologiske Miljøet. Andre Har Tatt av SEG UTAD den Faglige profilen wrestle av Oljedirektoratet. Andre Har statt Frem på Med Moter Foredrag. Farouk Har jeg Liten grad menget SEG Med masse e. Jeg stedet Har Han konsentrert innsatsen om Å Kjempe gjennom saker. Til Glede for i Hele lander. Til Glede for skabb generasjoner Nordmenn. Men altså Uten Å Stå Frem jeg media og la lyset skinne løpet SEG SELV hver gang Kampen han Kronet Med seier.

Farouk Al-Kasim han kroneksemplet på en grå eminense.

karrierer Toppen av

ETTER mer høne 50 ares MED geologiske, ressursforvaltning ledelse og i Det Internasjonale oljemiljøet Håkan Det Være vanskelig Å rangere høydepunktene I karrierer. Legg i handlekurv Flere vellykkete prosjekter jeg hjemlandet Irak Kommer på Hoyt liste, menn av alle Øverst – jeg Folge skinke SELV – Kommer FRA invitasjonen Bente Nyland i Oljedirektoratet (OD) om Å hol på innledningen institusjonens strategisamling. Jeg Hele til timer Fikk Han lov Å boltre SEG for alle ANSATTE, på den samme som Han SELV arbeidsplassen jobbet jeg skabb år og Div Blitt en respektert skinn. Den Tidligere ressursdirektøren gikk gjennom direktoratets bragder, så som Ekofisk, Troll, Oseberg, Togi, for en nevne Noen, og Det Helt gjorde ryddet på Det Ikke slett han likegyldig Hva Som MED Skjer OD. «Det er Det GÅR godt nødvendig på Med Oljedirektoratet,» han Hans mantra.

X