– En vanskelig situasjon for næringen Det er krevende for selskapene å få sine ansatte på jobb offshore. Foto: Equinor

– En vanskelig situasjon for næringen

Tina Bru hadde fredag videokonferanse med olje- og gassnæringen for å lære mer om bransjens virusutfordringer.

– Dette er en vanskelig situasjon for næringen. Jeg har derfor i dag hatt dialog med flere av aktørene, sier olje- og energiminister som fredag møtte representanter fra olje- og gassnæringen via videokonferanse.

– Mitt klare inntrykk er alle er innstilt på å delta i dugnaden vi nå er inne i og at selskapene gjør det de kan for å ivareta egne ansatte, hindre ytterligere smitte og samtidig opprettholde en trygg og sikker produksjon på sokkelen, fortsetter Bru.

Representantene fra næringen la under møtet frem sine vurderinger av de nye utfordringene som bransjen nå står ovenfor knyttet til koronaviruset. Tiltakene som regjeringen har satt i verk har blant annet gjort det krevende for mange selskaper å få sine ansatte på jobb offshore.

— Dette var en veldig nyttig oppdatering. Næringen står nå overfor helt andre rammer rundt sin virksomhet. Vi har ikke full oversikt over alle konsekvensene av tiltakene som er innført og det er betydelig usikkerhet rundt den videre utviklingen i næringen. Jeg vil følge den videre utviklingen tett, også når det gjelder behov for justeringer fra myndighetenes side, sier Bru.

Regjeringen skriver videre i pressemeldingen at tiltakspakken som ble lagt frem fredag også vil ha en effekt på bedrifter innen olje- og gassnæringen.

Tina Bru i møte med næringen fredag. Foto: OED

X