Enda mer gass

Enda mer gass

Statoil har gjort et lite gassfunn i Brentgruppen sør for Gullfaks-feltet. Høyeste anslag på størrelsen er 50 millioner fat utvinnbare o.e.

Statoil har avsluttet boring av letebrønn 34/11-6 S. Brønnen er boret fra Valemon-innretningen 160 kilometer nordvest for Bergen, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura (Brentgruppen).
Brønnen påtraff to gasskolonner på om lag 80 og 35 meter i henholdsvis Tabert- og Nessformasjonen, hvorav 50 meter med sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet i Tabertformasjonen og 10 meter med sandsteiner av dårlig reservoarkvalitet i Nessformasjonen.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 20 og 50 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen vil bli komplettert og satt i produksjon fra Valemon-innretningen. Valemon-feltet er oppkalt etter kong Valemon, som i eventyret «Kvitebjørn kong Valemon» blir skapt om til en isbjørn.

34-11-6-S-Valemon_NPD

Brønn 34/11-6 S Valemon Kartografi: NPD

X