Enige om seismikk i grenseområdeneSlik ser TopSeisTM ut. To båter seiler etter hverandre, den første tauer kablene, mens den andre trekker de seismiske lydkildene rett over kablene. Oppsettet gir noen operasjonelle utfordringer, men også bedre data med gitte geologiske betingelser, slik som for eksempel i Barentshavet. Illustrasjon: CGG

Enige om seismikk i grenseområdene

Norge og Russland er enige om en viktig avtale for skyting av seismikk i grenseområdene i Barentshavet.

Manglen på en avtale har gjort det vanskelig å skyte seismikk opp mot grensen ettersom båtene må krysse grenselinjen for å kunne kartlegge berggrunnen helt inntil grensen.
Avtalen åpner for det som på fagspråket kalles Full Fold-seismikk. Det vil si at båtene får lov til å krysse grensen så langt som det er nødvendig.
– I praksis dreier det seg om noen kilometer inn i nabolandets område, inkludert den tiden det tar å snu båten med måleutstyret som henger bak den, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til NRK.
I sommer undertegnet Norge og Russland en avtale om datautveksling av seismikk. Avtalen ble inngått av Oljedirektoratet og Rosnedra, som har ansvaret for kartlegging av ressurser i Russland, opplyser Eriksen.
Undertegnes i november
Avtalen skal undertegnes av Sergej Donskoj, russisk minister for energi og naturressurser og olje- og energiminister Tord Lien.
–Vi vet ikke når utforskningen av grenseområdet kan komme igang, men både frea norsk og russisk side er det stor interesse for å få undersøkt denne delen av Barentshavet sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet.
Les hele saken på nrk.no

X