Enormt havvindpotensial Danmark har allerede flere parker for havvind. Foto: Halfdan Carstens

Enormt havvindpotensial

Ny kartlegging viser at Danmark har et enormt potensial for havvind, ifølge danske Energistyrelsen.

Kartlegging viser at kommende vindmølleparker utenfor Danmark kan gi en kapasitet på 12.400 megawatt. Det er faktisk mer enn det som forbrukes i Danmark i dag.

Til sammenligning hadde kraftforsyningen i Norge per 1. januar 2018 en installert produksjonskapasitet på 33.755 megawatt (MW) som i et normalår gir 141 TWh. 3,4 prosent av den norske produksjonskapasiteten kommer fra vind.

«Den globale havvindindustri blev født i Danmark, og vi har nogle af verdens allerbedste arealer til at skabe et ”Silicon Valley” for havvind. Nu sættes der to streger under det store potentiale for havvind i Danmark, for med en ny gennemgang af de danske farvande anvises der pladser til 12.400 megawatt havvind, som kan levere mere strøm end man i dag vil kunne bruge i Danmark,» skriver Energistyrelsen.

”Danmark er allerede en stor havvindnation, og kortlægningen viser, at vi har potentiale til meget mere. Vi har så gode forhold for havvind, at vi kan bidrage markant til at dække behovet for grøn el – ikke bare i Danmark, men også i mange andre lande,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Det er utpekt arealer til 12 400 MW. Men arealene er omtrent fire ganger større enn de arealene som i praksis det vil bli etablert havvindmøller i.

FAKTA

Det fremgår af energiaftalen fra sommeren 2018, at der skal igangsættes en storstilet screening af de danske farvande med henblik på at finde egnede placeringer til kommende havvindmølleparker.

Screeningen har samlet set identificeret et egnet havvindareal, der under de givne forudsætninger kan rumme minimum 40.000 megawatt havvind. Heraf er udpeget 12.400 megawatt, hvilket svarer til i omegnen af 12-15 parker afhængig af størrelsen.

Arealet, som udpeges, er omtrent fire gange støre end det areal, der i sidste ende skal bruges, såfremt der skal etableres 12.400 megawatt havvind. Der vil således være gode muligheder for at tage hensyn til eksempelvis miljøet.

Det blev også med energiaftalen besluttet at lave en havvindanalyse, der bl.a. skal bidrage til de mest optimale markedsrammer, så havvindpotentialet hurtigst muligt kan udnyttes kommercielt.

 

X