«Er dere klare?» Kristin Dale og Per Avseth holdt innledningsforedraget på DigEx-konferansen. De to er også gründere av konsulentselskapet Dig Science som skal hjelpe geoekseprtisen inn i framtiden. Foto: Ronny Setså

«Er dere klare?»

Vår digitale framtid vil inkludere en sømløs integrering av data og applikasjoner der input og output vil være lett tilgjengelige for alle brukere.

– Arbeidsflyten er i ferd med å endre seg. Er dere klare? spurte Kristin Dale og Per Avseth, hhv. CEO og CTO i Dig Science, i sitt innledningsforedrag på konferansen DigEx («The Digital Subsurface») i slutten av januar.

Visjonen deres er enkel: Digitaliseringens tidsalder med rask og lett tilgjengelig dataflyt via integrerte plattformer og skyløsninger, samt bruk av stordata-analyse, maskinlæring og kunstig intelligens, vil endre hverdagen for geologer og geofysikere som er med i jakten på nye funn.

#DigEx 2019 – en suksess

Den aller første DigEx-konferansen (The Digital Subsurface) ble arrangert på Gardermoen utenfor Oslo den 30.-31. januar i år. (Den neste konferansen – DigEx 2020 – kommer nøyaktig etter ett år.) Totalt 170 geovitere og datanerder deltok. Da har vi også telt med Jan Grønbech, Country Manager, Google Norway og Kimberley Lein-Mathisen, General Manager, Microsoft Norway, som begge holdt visjonære foredrag. Programkomiteen for DigEx 2019 bestod av Kristin Dale (Dig Science), Kine Årdal (Pandion Energy), Kristian Brandsegg (Exploro) og Are Magnus Bruaset (Kalkulo).

Nye arbeidsformer

Og for de som fortsatt tror at vi snakker om en fjern framtid, er de to gründerne raskt frempå med å forsikre oss om at den teknologiske nyutviklingen skjer i et eventyrlig tempo og i bredt omfang. Teknologien er mer eller mindre på plass i form av digitale plattformer og skyløsninger. Og det jobbes nå iherdig med å tilrettelegge undergrunnsdata som kan flyte lett mellom ulike digitale verktøy.

– Et enkelt bilde på denne transformasjonen er å sammenligne gammeldagse CD-er med vår tids iTunes, sier de to entusiastiske tilhengerne av en ny og annerledes hverdag for letefolket.

– Vi snakker om disrupsjon. Arbeidsformer som har eksistert gjennom flere tiår vil bli erstattet av nye der maskinlæring og kunstig intelligens står sentralt. Fremtidens explorationists vil derfor måtte ha andre kvaliteter enn gårsdagens.

Men, presiserer de to, det er viktig å understreke at dagens geofagpersonell ikke vil miste jobbene sine, langt derifra, fordi det er fagfolk som må guide den digitale prosessen med å gi nødvendig input og kvalitetssikre resultater.

Selve meningen

– Oljeindustrien opererer med enorme datamengder. Hittil har det blitt boret over 6000 brønner på norsk sokkel i tillegg til all seismikken som er samlet inn. De store datamengdene er perfekte for stordataanalyse og maskinlæringsalgoritmer, og vi tror at nettopp denne synergien vil kunne avdekke subtile, stratigrafiske feller som mange er på jakt etter, sier de to erfarne geoviterne som selv har jaktet på både stratigrafiske og strukturelle feller i mange år.

Begge opplever at mange i bransjen synes digitalisering er utfordrende, og at ord og terminologi er vanskelig å skjønne innholdet av og å sette i kontekst med egen arbeidsflyt.

– For å sette det på spissen, de som har vært med en stund vil helst fortsette å være «analoge». Det har vi forståelse for. Selv brukte vi noe tid på å se det digitale lyset. Det digitale skiftet er også en modningsprosess, og vi håper letefolk med noen år på baken også blir med på laget, og at de innser at digitaliseringen vil bidra til en enklere arbeidshverdag som gir mer kvalitetstid til prospektfasen.

Og her har vi kommet til kjernen.

– Det er dette som er meningen med digitalisering innen leting: å benytte og analysere de store datamengdene, samt skape en enklere og mer interessant arbeidshverdag foran computeren.

Nye team

Én av konsekvensene av endringene, mener de to, er at vi vil se helt nye samarbeidsformer. Noe som er svært viktig for å kunne øke funnraten i en verden som (fortsatt) tørster etter olje, slik Avseth uttrykker det.

– Vi skal lykkes ved å bryte ned «siloene» der ute, hvilket betyr at geovitere må jobbe integrert med dataanalytikere og kodere. Arbeidslagene vil derfor ha et større mangfold i kompetanse, og resultatet vil bli bedre algoritmer for maskinlæring, sier Kristin Dale og Per Avseth.

Det kommer derfor ikke som noen overraskelse at forretningsideen til Dig Science er å bruke domenekunnskap innen geofag i kombinasjon med digital teknologi til å effektivisere arbeidsflyten samt å avdekke nye muligheter i letingen etter olje og gass.

 

X