Et nytt miljø

Et nytt miljø

- Vi starter i den andre enden, sier Erik Wulff-Pedersen, Director Geosciences i nystartede Mime Petroleum.

Med det mener han at kjøp av lisenser med produksjon og rask kontantstrøm ligger først i løypa. Etter hvert kan virksomheten flytte seg mot leting, og spesielt leting rundt eksisterende infrastruktur. Geologen mener imidlertid det er litt for tidlig å fortelle om detaljene i den strategien selskapet har valgt.
Wulff-Pedersen har en variert bakgrunn i oljeindustrien med erfaring fra både serviceselskaper og oljeselskapet DEA, og det er nettopp flyttingen av DEAs kontor fra Oslo til Stavanger som ble kimen til å starte Mime Petroleum sammen med 5 kollegaer. Selskapet offisielt i gang med kontorer på Skøyen i Oslo.
– Vår høyeste prioritet er å få på plass vårt første kjøp, og om vi har behov for flere folk i organisasjonen bestemmes av hva slags lisenser vi går inn i. Ikke-opererte lisenser med kun produksjon vil for eksempel være mindre arbeidskrevende enn lisenser med både produksjon og prospekter.
Wulff-Pedersen har god tro på at Mime vil lykkes. For det første har selskapet et sterkt team med betydelig erfaring, herunder Sverre Skogen som arbeidende styreformann, og for det andre er finansieringen sikret gjennom Blue Water Energy som går inn med 300 millioner dollar (ca. 2,5 milliarder kroner).
– Blue Water står bak både Wellesley Petroleum her i Norge og Siccar Point Energy i Storbritannia. Investorene har gjennom disse vist at de ikke sier nei til gode investeringsmuligheter, og at de mener alvor. I tillegg er de selv svært aktive og kommer med forslag til oss.
Det er et sterkt behov for nye arbeidsplasser for G&G-personell med erfaring fra oljeindustrien. Mime Petroleum vil kunne bli en ny, interessant arbeidsplass, men først må selskapet gjøre sin første investering og vurdere behovet etter hva den krever av geofaglig arbeid.
– Det er derfor litt for tidlig å ringe nå, smiler en optimistisk Erik Wulff-Pedersen.

X