Et steg nærmere utbygging

Et steg nærmere utbygging

I år skal Lundin bore pilotbrønner på Alta- og Gohtaprospektene i Barentshavet, og neste år planlegger de langtidstesting.

Alta- og Gohtafunnene på Loppahøyden i Barentshavet er beregnet å inneholde opptil 584 millioner fat oljeekvivalenter.

Nå har Lundin sikret seg riggkapasitet med Leiv Eriksson, og vil i år å bore én pilotbrønn i hver av funnene. Neste år planlegger selskapet en langtidstest for å se hvordan reservoarene produserer over tid.
– Årets pilotbrønner og neste års test blir avgjørende for veien videre for Alta/Gohta, sa administrerende direktør i Lundin Norway Kristin Færøvik på Strategikonferansen i Stavanger i følge petro.no.
Langtidstesten skal utføres med en flyter og oljen som produseres skal lagres i en tankbåt. En eventuell utbygging vil mest sannsynlig bestå av en flyter kombinert med subseatilknytninger.
Les mer på petro.no

X