Et usedvanlig prospektZumba bores i Grindagrabenen mellom Heidrun- og Midgard-horstene, bare 10 km fra Heidrun- plattformen. Kilde: NPD

Et usedvanlig prospekt

Zumba er underveis. En ny letemodell prøves ut, der reservoaret ligger midt inne i modne, øvre jura kildebergarter.

Det er ikke hverdagskost å bore etter olje midt inne i en dyp graben. Men det er nettopp det Tullow Oil (60 %) med partnerne Lime Petroleum (25 %) og North Energy (15 %) gjør nå.
Boringen av prospektet Zumba med brønn 6507/11-11 i Norskehavet ble påbegynt i slutten av mai med boreriggen Leiv Eiriksson, og lenge før nettene blir mørke – i denne posisjonen like sør for Polarsirkelen – vil vi få vite resultatet av det som mange vil mene er årets mest spennende brønn på norsk sokkel. Etter planen skal operasjonen ta omtrent 60 dager.
– Akkurat denne letemodellen er antakelig ikke prøvd på norsk sokkel før, i alle fall ikke i Norskehavet, hevder Terje Hagevang, teknisk direktør i Lime Petroleum.
– Og hvis modellen slår til, er det godt å vite at den er aktuell mange andre steder, sier den erfarne geologen.

Prospektet Zumba bores like vest for Trøndelagsplattformen innenfor en geologisk provins hvor det er gjort mange olje- og gassfunn. Det nærmeste produserende feltet er Heidrun. Kilde: North Energy

Prospektet Zumba bores like vest for Trøndelagsplattformen innenfor en geologisk provins hvor det er gjort mange olje- og gassfunn. Det nærmeste produserende feltet er Heidrun.
Kilde: North Energy

Det unike med denne letemodellen og det tilhørende prospektet er at reservoarsandsteinen ligger i en halvgraben. Sandsteinene tilhørende Rogn- og Melkeformasjonen ligger midt inne i øvre jura kildebergarter (Spekkformasjonen). I beste fall snakker vi om olje, men det kan også være gass/kondensat.
– Prospektet er 30 km langt og 2-3 km bredt, og vi opererer med mulige reserver på 250 millioner fat oljeekvivalenter, forteller Hagevang.
– De mulige reservene er derfor så store at prospektet fortjener å bli boret, legger han til.

Langt og smalt. Dybdekartet viser tydelig at prospektet ligger i en forsenkning. Kilde: North Energy

Langt og smalt. Dybdekartet viser tydelig at prospektet ligger i en forsenkning.
Kilde: North Energy

Prospektet er de-risket med godt geologisk håndverk og masse geofysikk, men EM er ikke benyttet fordi prospektet ligger nesten 2400 meter under havbunnen. IP-data er heller ikke en del av beslutningsgrunnlaget, men Lime har brukt sin egen seismiske lav-frekvens resonans RVD-teknologi (Rex Virtual Drilling).
– Vi «farmet» først inn med 5 prosent, men etter en masse arbeid for å bekrefte prospektet valgte vi å øke med ytterligere 20 %, forteller Terje Hagevang.
– Alle lampene er grønne, sier han, vel vitende om at oljeleting er forbundet med stor geologisk risiko, og i dette tilfellet er funnsannsynligheten beregnet til å ligge på 26 prosent.

Tullow leter etter god reservoarsand i Rognformasjonen – midt inne i moden kildebergart. Kort migrasjonsvei, med andre ord.
Kilde: North Energy

Den påtenkte reservoarsandsteinen ligger i øvre jura skifre med kildebergartskvalitet. Rognformasjonen ble avsatt i sen jura. Kilde: North Energy

350x350 WellBet_Icon02
Vil de tre modige selskapene finne olje? Eller kanskje gass? Du kan selv være med å gjette på resultatet: 
Brønn 6507/7-11 bores med Leiv Eiriksson.

Brønn 6507/7-11 bores med Leiv Eiriksson.

X