Fakling – den aller største elefanten i rommet

Fakling – den aller største elefanten i rommet

Fordi Norge ikke brenner gass som er assosiert med olje, har vi de aller laveste CO2-utslippene i verden per produsert oljeenhet. Opphør av norsk oljeproduksjon vil derfor gi høyere, globale utslipp.

Samtidig som vi snur alle steiner i et desperat forsøk på å redusere verdens CO2-utslipp, ser vi fullstendig bort fra utslippskilden som i verdenssammenheng er blant de verste.

Det dreier seg om brenning av gass fra oljeproduksjon (også kjent som fakling). Dette foregår hver dag over hele verden, og den aller viktigste grunnen er at oljeselskapene ønsker å bli kvitt assosiert gass som de ikke har kjøpere til.

Dette sløseriet er det imidlertid mulig å gjøre noe med. Gassen kan for eksempel brukes som energikilde i lokale operasjoner, eller den kan eksporteres til andre regioner eller andre land. En tredje mulighet er å produsere hydrogen eller ammoniakk i kombinasjon med CO2-lagring.

I stedet går «bøtter med penger» opp i røyk hver eneste dag over hele kloden.

Les hele innlegget på TU.no.

Fakling som følge av oljeproduksjon. Størrelse og farge på sirklene antyder volumene. Faklingen i Nordsjøen er i all hovedsak på britisk side. (Illustrasjon: FlareIntel fra Capterio)

X