Fant (for lite) gass

Fant (for lite) gass

Mærsk har gjort et lite gassfunn på prospektet Tvillingen Sør på Haltenterassen, men det er for lite til å være kommersielt, skriver North Energy.

Et ikke-kommersielt gass/kondensatfunn har blitt påvist i letebrønn 6406/6-4S i Tvillingen Sør-prospektet i lisens 510 i Norskehavet, skriver North Energy i en pressemelding.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 3 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.
Primært letemål for med brønn 6406/6-4Svar å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Ile- og Tiljeformasjonen), skriver Oljedirektoratet.
Prospektet ligger på en forkastningsblokk 30 km sørøst for gassfeltet Kristin og midt inn i et område med en mengde funn.
Brønnen påtraff en gasskolonne på 25 meter i Garnformasjonen, med totalt 102 meter tykk sandstein med god reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen 67 og 45 meter tykke sandsteiner med god reservoarkvalitet i henholdsvis Ile- og  Tofteformasjonen, men disse er vannfylte. Brønnen boret 50 meter inni Tiljeformasjonen som også var vannfylt.
Mærsk Oil Norge er operatør på boringen av Tvillingen Sør prospektet. Brønn 6406/6-4S ble boret til en total dybde på 4484 meter i Tilje-formasjonen. Lisens PL 510 ble tildelt i TFO 2009, og boringen var den første letebrønnen i lisensen.

X