Fant (for lite) gass

Fant (for lite) gass

Mærsk har gjort et lite gassfunn på prospektet Tvillingen Sør på Haltenterassen, men det er for lite til å være kommersielt, skriver North Energy.

Et ikke-kommersielt gass/kondensatfunn har blitt påvist i letebrønn 6406/6-4S i Tvillingen Sør-prospektet i lisens 510 i Norskehavet, skriver North Energy i en pressemelding.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 3 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.
Primært letemål for med brønn 6406/6-4Svar å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Ile- og Tiljeformasjonen), skriver Oljedirektoratet.
Prospektet ligger på en forkastningsblokk 30 km sørøst for gassfeltet Kristin og midt inn i et område med en mengde funn.
Brønnen påtraff en gasskolonne på 25 meter i Garnformasjonen, med totalt 102 meter tykk sandstein med god reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen 67 og 45 meter tykke sandsteiner med god reservoarkvalitet i henholdsvis Ile- og  Tofteformasjonen, men disse er vannfylte. Brønnen boret 50 meter inni Tiljeformasjonen som også var vannfylt.
Mærsk Oil Norge er operatør på boringen av Tvillingen Sør prospektet. Brønn 6406/6-4S ble boret til en total dybde på 4484 meter i Tilje-formasjonen. Lisens PL 510 ble tildelt i TFO 2009, og boringen var den første letebrønnen i lisensen.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Dag A Karlsen 5 år ago

  En spennende brønn i et komplisert trykkregime. Gassfunnet tyder på tett kappebergart (Sales I kategori) og eventuell olje kan i så fall (etter Sales-prinsippet) foreligge i up-dip strukturer dvs grunnere, men det er viktig å studere hva som styrer spillpunktet før man konkluderer (fault-seal?).
  To eldre tørre brønner i regionen: En undersøkelse av petroleumsinneslutninger i kvarts, og også gass i inneslutninger samt kjerneekstrakter fra den tørre brønnen 6406/6-1 publisert i 2006 viste at denne brønnen penetrerte juranivåer (4212-4237m) som aldri har inneholdt olje. Gassen i inneslutninger viser gass som foreligger løst i vann (C1-C4) og strataene har følgelig ikke inneholdt gass som egen fase. Den ligger muligens «uheldig til». I motsetning til denne brønnen har den tørre brønnen 6406/3-1 innhold av gass (i inneslutninger) fra petroleum og også en del oljeinneslutninger (3794-3842m) samt residuell bitumen av Spekk type.
  Denne strukturen ligger slik sett bedre til for migrasjon, og det er dermed trolig at olje er blitt fortreng fra strukturen av seinere ankommet gass før den går i fracture-pressure.
  Oljen forelå likevel i kortere tid i denne strukturen enn i andre tørre strukturer som eksempelvis 6506/12-4 og 6506/11-1 der vi anga «levetid-i-fellen» på linje med forholdene i superstrukturen Smørbukk dvs 6506/12-1 – noe som impliserer «geologisk recent= i går»» tap fra de to tørre strukturene, mens hovedforkastningen vest for Smørbukk ser ut til å ha skjermet Smørbukk fra denne fasen av destruktiv trykkoppbygning

 • X