Faroe fant olje

Faroe fant olje

Faroe har funnet olje på prospektet Brasse som ligger rett sør for Grane og rett øst for Oseberg. Funnet er i samme type sandsteiner som Brage-reservoaret.
The objective of the Brasse side-track well (31/7-1A) was to appraise the south-eastern part of the hydrocarbon bearing structure previously identified by the main discovery well, skriver Faroe.
The Brasse side-track reached a total depth of 2,530 metres (MD) and encountered a 25 metre gross oil column and a 6 metre gross gas column in good quality Jurassic reservoir sandstones, similar to those seen in the main well.
The hydrocarbon-bearing interval in the side-track well was found to be at a similar pressure level to the hydrocarbon-bearing interval in the initial discovery well.
Total gross volumes of recoverable hydrocarbons are estimated to be 28-54 mmbbls of oil and 89-158 bcf of gas (43-80 mmboe in aggregate).
As already announced, the Brasse discovery well (31/7-1) encountered approximately 21 metres of gross oil-bearing and approximately 18 metres of gross gas-bearing Jurassic reservoir. The reservoir is of good quality and believed to be analogous to the effective reservoir at the Brage producing oil field (Faroe 14.3%).
Her er Oljedirektoratets pressemelding.
OD skriver at primært letemål for brønnene var å påvise og avgrense petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fensfjordformasjonen). Sekundært letemål var i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen) og tertiært letemål var i nedre jura (Cookformasjonen og Statfjordgruppen).
31/7-1 påtraff en gasskolonne på omlag 18 meter og en oljekolonne på omlag 21 meter i sandstein i midtre jura Fensfjordformasjonen. Reservoarkvaliteten er god.
I 31/7-1 A, som avgrenset funnet, ble det påtruffet en gass- og en oljekolonne på henholdsvis 6 meter og 25 meter på tilsvarende nivå som i funnbrønnen.
De sekundære og tertiære letemålene var tørre.

Newer Post
Older Post
X