Faroe fant olje

Faroe fant olje

Faroe Petroleum har gjort et oljefunn i Nordsjøen med 31/7-1 og sidesteget 31/7-1A. Ressursestimatet er på mellom 28 og 54 mill. fat utvinnbar olje.

Faroe har funnet olje på prospektet Brasse som ligger rett sør for Grane og rett øst for Oseberg. Funnet er i samme type sandsteiner som Brage-reservoaret.
The objective of the Brasse side-track well (31/7-1A) was to appraise the south-eastern part of the hydrocarbon bearing structure previously identified by the main discovery well, skriver Faroe.
The Brasse side-track reached a total depth of 2,530 metres (MD) and encountered a 25 metre gross oil column and a 6 metre gross gas column in good quality Jurassic reservoir sandstones, similar to those seen in the main well.
The hydrocarbon-bearing interval in the side-track well was found to be at a similar pressure level to the hydrocarbon-bearing interval in the initial discovery well.
Total gross volumes of recoverable hydrocarbons are estimated to be 28-54 mmbbls of oil and 89-158 bcf of gas (43-80 mmboe in aggregate).
As already announced, the Brasse discovery well (31/7-1) encountered approximately 21 metres of gross oil-bearing and approximately 18 metres of gross gas-bearing Jurassic reservoir. The reservoir is of good quality and believed to be analogous to the effective reservoir at the Brage producing oil field (Faroe 14.3%).
Her er Oljedirektoratets pressemelding.
OD skriver at primært letemål for brønnene var å påvise og avgrense petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fensfjordformasjonen). Sekundært letemål var i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen) og tertiært letemål var i nedre jura (Cookformasjonen og Statfjordgruppen).
31/7-1 påtraff en gasskolonne på omlag 18 meter og en oljekolonne på omlag 21 meter i sandstein i midtre jura Fensfjordformasjonen. Reservoarkvaliteten er god.
I 31/7-1 A, som avgrenset funnet, ble det påtruffet en gass- og en oljekolonne på henholdsvis 6 meter og 25 meter på tilsvarende nivå som i funnbrønnen.
De sekundære og tertiære letemålene var tørre.

Newer Post
Older Post
X