Finner for liteVerdens oljeselskaper finner stadig mindre olje og gass, og i 2016 ble det funnet mindre enn noen gang. Det betyr at de globale reservene ikke erstattes gjennom nye funn. På lang sikt kan dette bety en høyere oljepris. Foto: Halfdan Carstens

Finner for lite

På global basis har vi de siste 5 årene sett en sterk nedadgående trend i funnrater. Det kan bety (betydelig) høyere oljepris på sikt.

Oljeselskapene har liten suksess på global basis. I fjor ble det kun funnet 6,7 milliarder fat med olje og gass. (Til sammenligning har Statfjord-feltet produsert 5 milliarder fat o.e.)
Dette er betydelig mindre enn det årlige, globale forbruket.
I hht. BP Statistical Review of World Energy produserte verden i 2015 ca. 33,5 milliarder fat olje, eller 91,7 millioner fat i snitt per dag, mens gassproduksjonen var 22 milliarder fat o.e., eller ca. 61 millioner fat o.e. per dag.
Samlet mengde olje og gass produsert i 2016 utgjorde således 55 milliarder fat o.e.
711_graf
Slår vi sammen de siste 5 årene ble det, ifølge Rystad Energy, bare funnet 78 milliarder fat o.e. Det meste var gass.
Derfor må vi konkludere med at oljeselskapene på langt nær finner nok olje og gass for å erstatte produksjonen. I tillegg er det all grunn til å tro at både olje- og gassproduksjonen vil øke de nærmeste årtiene.
Det lover godt for en høy oljepris om noen år.

X