Fire gode grunner for å delta Alle sesjonene på konferansen inkluderer en paneldebatt.

Fire gode grunner for å delta

NCS Exploration avholdes i nytt, digitalt format i år. Det gir nye, interessante muligheter for både læring og deling av kunnskap.

NCS Exploration – Recent Discoveries 2020 avholdes 14. – 15. oktober. I år blir konferansen digital.

For operatører, leteselskaper eller leverandører av data og tjenester, gir dette noen nye, interessante muligheter, og slik bør de utnyttes:

For det første innebærer årets konferanse store besparelser for selskapene som deltar. Overnatting, flyreiser og drosjeturer utgår. Konferansepakkene er videre satt sammen slik at hvert selskap kan la opptil 50 ansatte overvære konferansen. Jo større pakke, desto lavere pris per deltaker.

For det andre innebærer den digitale løsningen at geologer, geofysikere, beslutningstakere og andre interessenter kan sette seg ned i et møterom og se foredragene samlet. De kan diskutere geologi og letestrategier høyt og engasjert. Ingen vil bli hysjet på. Etter hver sesjon kan deltakerne så stille foredragsholderne spørsmål og gi innspill som de sammen har kommet opp med i møterommet.

For det tredje blir NCS-konferansen i år svært tidsbesparende. Som tidligere nevnt utgår de tradisjonelle tidkrevende reisene som kan spise opp mange timer av en arbeidsdag.

For det fjerde er konferansen utformet slik at mellommenneskelig interaksjon fortsatt består. Det er flere funksjoner som sikrer at alle deltakere kan kommunisere med både andre deltakere og foredragsholderne, med utstillerne og med konferansesponsorene. Som deltaker kan du også stemme på din favoritt til årets Exploration Innovation Prize.

Et siste viktig poeng er at selskapet kanskje har én prosjektgruppe som er interessert i én av sesjonene, mens andre grupper eller enkeltpersoner har andre «favoritter». Det er ingen grunn til at alle ansatte må sitte gjennom alle sesjonene – det blir enklere å plukke og velge.

PROGRAM OG MER INFORMASJON OM KONFERANSEN

X