Flere lønnsomme funnDet er fortsatt et betydelig potensial for å gjøre lønnsomme funn nær eksisterende infrastruktur, sier Torgeir Stordal Foto: Halfdan Carstens

Flere lønnsomme funn

Oljedirektoratet er godt fornøyd med funnraten på norsk sokkel første halvår 2020.

I første halvår er det  gjort fem funn på norsk sokkel, tre i Nordsjøen og to i Norskehavet, basert på totalt tolv letebrønner, hvorav ti var undersøkelsesbrønner.

«Det er positivt at det fortsatt gjøres funn i annenhver brønn. Dette viser hvor viktig det er å fortsette å lete på norsk sokkel», sier letedirektør Torgeir Stordal.

Det største funnet er gjort utenfor Midt-Norge med 6406/3-10 (Bergknapp) hvor det ble påvist opp mot 100 millioner fat o.e. i jura sandsteiner.

Winterhall Dea presenterer Bergknapp på

NCS Exploration – Recent Discoveries

i Stavanger 14.-15 oktober.

Mens det i 2019 ble boret 58 letebrønner, forventer OD at det kun vil bli boret om lag 30 letebrønner i 2020. Hovedgrunnen er  utsettelser i forbindelse med Covid 19.

For additional news concerning exploration in NW Europe: expronews.com 

Get our daily nesletter

 

X