Flertall for KU

I det nye Stortinget er det et solid flertall for å sette i gang arbeide med en KU utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det er et solid flertall – 122 mandater – i det nye Stortinget for å sette i gang arbeidet med en konsekvensutredning for områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).
Vi har nemlig den tro at både Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet er for å utrede mulighetene for at vi skal lete etter olje og gass i disse områdene. Arbeiderpartiet har riktignok foreslått et kompromiss, men det er et langt skritt i riktig retning.
Men Stortingsflertallet bestemmer ikke.
Med Kristelig Folkeparti og Venstre på vippen, vil ikke regjeringen ha mot til å foreslå en KU. Det vil være å sage over den greinen den sitter på.
Heller ikke Arbeiderpartiet vil ha guts til å utfordre miljøpartiene som sitter til venstre for seg. Rødt, SV og MDG har som kjent alle et svært så avklart forhold til framtiden for norsk oljevirksomhet. Ikke bare skal vi holde oss unna LoVeSe, men vi skal også slutte å lete etter olje og gass, samt snarest stoppe produksjonen slik at subsidiene til vindkraftverk tørker opp.
Det beste hadde vært om de tre største partiene på Stortinget slo seg sammen og tok folkets vilje på alvor. Men det er dessverre utopi.

Newer Post
Older Post
X