Føler seg forbigåttSleipner A Foto: Øyvind Hagen, Statoil ASA

Føler seg forbigått

Effektiv olje- og gassproduksjon er et viktigere klimatiltak enn å satse på fornybar energi, mener Statoil.

– Olje og gass kommer til å være ufattelig viktig veldig lenge. Da er det om å gjøre å ha en ansvarlig produksjon med så lite CO2 som mulig. Det er et viktigere miljøtiltak å passe på det enn å vokse på fornybar energi, sier bærekraftsdirektør i Statoil, Bjørn Otto Sverdrup til Avisenes nyhetsbyrå.

I høst leverte regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft sin rapport. Oppgaven var å finne ut hvordan Norge kan fortsette med høy verdiskaping og økonomisk vekst, samtidig som vi kutter klimagassutslipp.

Blant utvalgets forslag er å innføre et strengere klimaregime for norsk petroleumsnæring, og at staten skal ta vesentlig mindre risiko i olje- og gassektoren. Utvalget mener Norge må forberede seg på en framtid der etterspørselen etter norsk olje og gass stuper.

Men rapporten diskuterer i altfor liten grad de utslippskuttene som allerede har skjedd på norsk sokkel, mener Sverdrup.

– Carbon Disclosure Project kom akkurat med en analyse som pekte på at norsk sokkel er veldig godt posisjonert for en framtidsorientert omstilling. Vesentlige utslippsreduksjoner har allerede skjedd, og vi har forpliktet oss til flere, sier han.

I sitt høringssvar til rapporten, som ble offentliggjort denne uka, er Statoil tydelig misfornøyde med at rapporten ikke tar opp hvor viktig olje og gass er for Norge i dag og i framtida.

Les hele saken på siste.no

X