Følger forskningstokt i NorskehavetSverre Planke i VBPR har en ledende rolle som Co-Chief Scientist ombord på boreskipet. Foto: Halfdan Carstens

Følger forskningstokt i Norskehavet

Et forskningstokt i regi av IODP vil frem til 6. oktober rapportere jevnlig til geofoskning.no sine lesere om det vitenskapelige arbeidet.

Toktet Mid-Norwegian Continental Margin Magmatism i regi av det internasjonale boreprogrammet International Ocean Discovery Program (IODP) er endelig i gang.

– Hovedformålet med toktet er å lære mer om prosesser i jordens indre (magmatisme og geodynamikk), og hvordan disse påvirket globalt klima for 56 millioner år siden, forklarer Sverre Planke, grunnlegger og daglig leder i Volcanic Basin Petroleum Research AS (VBPR) og professor II ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) ved Universitetet i Oslo (UiO), og en av flere norske deltakere.

Boreskipet skal bore til sammen ni hull.

Flere norske fagmiljøer har bidratt til eller er med på toktet, deriblant CEED/UiO, UNIS, VBPR, NCCS, OD og CAGE/UiT, og til sammen sju forskere som er tilknyttet  norske miljøer er med.

Nå har forskningsfartøyet forlatt Reykjavik på vei mot norske farvann, og geoforskning.no vil komme med jevnlige oppdateringer fra det vitenskapelige arbeidet.

Planke forteller at forskerne vil studere samspillet mellom kontinental oppsprekking, vulkanisme og paleoklima, og særlig hvorfor massiv oppsprekkingsvulkanisme oppstod langs den midt-norske vulkanmarginen.

Videre vil boringene etter planen kunne gi et vell av ny kunnskap, også innen andre områder, og listen over «sekundære formål» inkluderer ny informasjon relatert til lagring av CO2 i basalt, paleomiljøet i kenozoikum, samt kunnskap for petroleums- og dyphavsmineralindustrien.

Du kan følge ekspedisjonen på geoforskning.no.

Ved å abonnere på nyhetsbrev, får du oppdateringene som e-post.

IODP boringer i og rundt norske farvann. Illustrasjon: Google Earth / IODP

X