Forenkler hverdagenFlemming Kjeilen-Eilertsen (t.v.) og Kurt Moan (programmerer) viste for første gang frem PortfolioViewer på ONS-messen i år. Foto: Privat

Forenkler hverdagen

Beslutningsprosessen blir enklere og bedre når alle data gjøres tilgjengelig på én felles plattform.

– Det har slått meg at hver gang vi starter på et nytt prosjekt med å evaluere undergrunnen må vi sette sammen en ny database, finne rette versjon av dataene og alle tilhørende rapporter og dokumenter, noe som tar lang tid, alt for lang tid.
– Jeg har sett et behov for å beholde og videreføre kunnskap fra prosjekt til prosjekt, sier Flemming Kjeilen-Eilertsen, gründer av selskapet GeoPlayGround AS med base i Stavanger.
Den erfarne geologen peker på en gammel «akilleshæl» i arbeidsflyten, og gjennom utallige prosjekter som letegeolog rundt omkring i diverse selskaper har han kjent på smerten, gang på gang.
– Målet er å effektivisere undergrunnsforståelsen ved å tilrettelegge dataene før de blir tatt i bruk, samtidig som kunnskap fra tidligere analyser blir værende i systemet.
Den energiske mannen har med andre ord gått i bresjen for å effektivisere hverdagen for alle som leter etter olje og gass. Et prisverdig og ambisiøst mål, og det ser ut til at han er langt på vei allerede. Produktet – programvaren – heter GEOPLAYGROUND®.
– Vi har bygd et verktøy som gjør at alle som jobber på ett og samme prosjekt jobber med de samme dataene og på den samme plattformen. Her har de tilgang til selskapets egne data, samt offentlige, vitenskapelige og andre kommersielle data.
– Målet er å kunne analyser «Big Data» på en effektiv og rasjonell måte, og i siste instans skal dette hjelpe selskapene med å ta de riktige beslutningene basert på den enorme informasjonsmengden de sitter på.

«En global letesjef, i et stort internasjonalt olje- og gasselskap, indikerte at geofagpersonell brukte opptil 80 prosent av sin arbeidsdag på å hente og tilrettelegge data før en kunne begynne å analysere data. Med rett fokus kan det her bli betydelig effektivisering samtidig som en bedre forståelse blir resultatet.»

Teknologien er bygd opp gjennom flere års samarbeid med Lundin Norway for å dekke et etterlengtet behov for effektiv bruk av data og kryssdisiplin integrasjon. Et nytt prosjekt med Petoro vil videreføre dette for å dekke behovet for effektiv datatilgang i forbindelse med oppfølging av norsk kontinentalsokkels største portefølje inneholdende ca. 200 produksjonslisenser.
Et delprodukt kalt PortfolioViewer™ ble lansert på ONS i august i år. Utgangspunktet for produktet er de kolossale mengdene med frigitte data som Oljedirektoratet (OD) har i sin database. De har for eksempel lagt ut informasjon om brønner, lisenser, felt, funn, reserver og produksjon, samt en mengde rapporter. Han peker på at OD har gjort en kjempejobb med Faktakartet og Faktasidene (npd.no).
– Men alt dette kan gjøres mer tilgjengelig og presentert på en enda bedre måte for sluttbrukerne, mener gründeren.
PortfolioViewer™ integrerer kulturelle, geologiske og andre data som finnes på ODs hjemmeside og presenterer dette for sluttbrukerne på en slik måte at for eksempel selskapenes eierskap på norsk sokkel kan filtreres med tilhørende bakgrunnsinformasjon. Dette gjør at bruk av slike frigitte data kan gjøres mer «personlig». Brukerne kan blant annet sammenligne egen portefølje med eierskap, reserver og produksjon i forhold til andre selskaper.
– Mye data blir lett tilgjengelig for hvem som helst.
Den største verdien for selskapene mener han likevel er at produktet kan koble slike offentlig tilgjengelige data med selskapenes egne konfidensielle data, og da spesielt undergrunnsdata.
– Det er for tiden stor fokus i industrien på kostnadsbesparelse generelt, og til utbygging og produksjon spesielt. Vi ser imidlertid at det er et stort potensial for å bli mer kostnadseffektive i forhold til forståelsen av undergrunnen, konkluderer Flemming Kjeilen-Eilertsen..

Flemming Kjeilen-Eilertsen holder foredrag under NCS Prospect – the Exploration Strategy Conference i Stavanger 1-2 November.
Program
Registrering

 

X