Første i verden! Foto: Neptune

Første i verden!

Neptune Energy har gjennomført verdens første dobbeltboring fra en havbunnsramme på Fenja-feltet i Norskehavet.

– Flere borerigger har to boretårn der disse tradisjonelt støtter hverandre. Under Fenja-operasjonen brukte vi derimot fasilitetene uavhengig til å bore to brønnhull samtidig, sier Thor Andre Løvoll, direktør for boring og brønn i Neptune Energy Norge i en pressemelding.

Resultatet ble raskere og rimeligere boreoperasjoner med lavere utslipp.

Dobbeltboringen ble gjennomført som en del av en borekampanje ved Fenja-feltet (tidligere kjent som Pil- og Bue-funnene). Fenja er et olje- og gassfelt i Norskehavet 120 kilometer nord for Kristiansund.

Med om lag 97 millioner fat oljeekvivalenter, vil platåproduksjonen nå ca. 40 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Fenja består av to hydrokarbonakkumulasjoner; Pil- og Bue-reservoarene i PL586 på Haltenterrassen. Begge funnene er i sandsteinsreservoarer av øvre jura alder i dyp fra 3 200 til 3 500 meter dyp under havnivå.

Kart: norskpetroleum.no

Fenja skal etter planen settes i produksjon i slutten av 2021, 11 år etter at lisensarbeidet startet.

– Erfaringene med dobbeltboring på Fenja er positive og kan føre til en radikal endring i bruken av denne metodikken fremover. Fra å være et engangstilfelle kan det bli standard praksis.  Uroen i olje- og gassmarkedet utfordrer oss til å tenke nytt på hvordan vi gjør ting – uten at det går ut over sikkerheten. Det er dette et eksempel på, avslutter Thor Andre Løvoll.

Feltet skal knyttes til Njord-A-plattformen 36 kilometer unna og skal bygges ut med to havbunnsrammer og seks brønner (tre oljebrønner, to brønner for vanninjeksjon og én brønner for gassinjeksjon). Sistnevnte brønn skal konverteres til en produserende gassbrønn mot slutten av feltets levetid.

Lisenspartnere i Fenja er Neptune (30 prosent), Vår Energi (45 prosent), Suncor (17,5 prosent) og DNO (7,5 prosent).

Neptune har publisert en kort video fra dobbeltboringen her

X