Første Snadd-gass i 2020Skarvfeltet er bygget ut med produksjonsskipet Skarv FPSO som er ankret til havbunnen. Foto: Aker BP

Første Snadd-gass i 2020

Aker BP planlegger å koble Snadd-feltet til produksjonsskipet Skarv. Første gass kan komme i 2020.

Eierne av Snadd-feltet i Norskehavet planlegger å levere utbyggingsplan innen utgangen av året, skriver petro.no.
Snadd-forekomsten er en del av Skarv, som er i produksjon. Skarvreservoarene inneholder gass og kondensat i sandsteiner av mellomjura og tidligjura alder (Garn-, Ile- og Tiljeformasjonene).
Aker BP er operatør med Statoil, DEA Norge og PGNiG som lisenspartnere.
Det foreligger allerede produksjon fra Snadd i form av en testbrønn, men fra 2020 kan gassproduksjonen økes betraktelig.
Totalt representerer utbyggingen en investering på ca. 10 milliarder kroner.
– Avhengig av hvor konkurransedyktige norske leverandører er, kan de nasjonale samfunnsmessige konsekvensene bli betydelige. Eksempelvis har Aker BP nylig inngått «subsea-allianse» med Subsea 7 og Aker Solutions, skriver Aker BP ifølge petro.no.

X