Fortsatt klokketro på BarentshavetOljedirektør Ingrid Sølvberg ble intervjuet på Barentshavkonferansen i forrige uke. Foto: Skjermdump

Fortsatt klokketro på Barentshavet

På Barentshavkonferansen i forrige uke tegnet oljedirektør Ingrid Sølvberg et rosenrødt bilde av fremtiden for Barentshavet som olje- og gassprovins. Neppe med full rett.

Det er ingen tvil om at Norge kan spille en viktig rolle i verdens framtidige energiforsyning. Oljedirektør Ingrid Sølvberg ble intervjuet på den heldigitale Barentshavkonferansen i forrige uke og trakk fram tre viktige grunner til det.

– For det første produserer vi lønnsom olje og gass fra norsk sokkel med noen av de laveste utslippene i verden.

– For det andre har vi opp gjennom lang tid bygd opp kunnskap og teknologi som bidrar til å skape store verdier for det norske samfunnet, men som også er viktig for overgangen til et lavutslippssamfunn.

– Og for det tredje, ikke minst, så har vi fortsatt enorme olje- gassressurser på norsk sokkel, oppsummerte Sølvberg.

Det meste i nord

Det siste er en relativ betraktning. Sølvberg sikter til tallene som ligger på forsiden av npd.no. Der går det fram at 49 prosent av ressursene på norsk sokkel er produsert, mens 27 prosent er reserver samt betingende ressurser i funn og felt. Dermed gjenstår det å finne 24 prosent.

Det meste av det som gjenstår å finne skal ifølge Oljedirektoratet ligge i Barentshavet, og Sølvberg viste til at aktiviteten langt nord nå er større enn noensinne.

– For det første er det to felt i drift, Snøhvit og Goliat, mens Johan Castberg-feltet er under utbygging, og vi forventer at det kommer i drift innen utgangen av 2023. Og så venter vi på Wisting som inneholder neste like mye olje som Johan Castberg.

Sølvberg la til at Wisting er det klart største funnet på norsk sokkel som enda ikke er utbygd, og myndighetene forventer en PDO innen utgangen av 2022. Hun vektla også at operatøren må finne en løsning for gassen i dette feltet. Det er som kjent norsk politikk at ressursene skal utnyttes til fulle.

Oljedirektøren presiserte videre at miljøpåvirkningen fra driftsutslipp i Barentshavet er ubetydelig.

Få brønner i Barentshavet

– Mer enn 60 prosent av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel befinner seg i Barentshavet, sa Sølvberg, og pekte på at halvparten av disse ressursene befinner seg i den åpne delen av Barentshavet, Barentshavet sør.

Hvilket altså betyr at halvparten av de uoppdagede ressursene i Barentshavet, slik OD har regnet på det, ligger i Barentshavet nord, som enda ikke er åpnet, – og neppe heller vil bli åpnet i overskuelige framtid, legger vi til.

NCS Exploration – Recent Advances in Exploration Technology, May 19-20

Sølvberg presiserte samtidig at det er store usikkerheter knyttet til denne type uoppdagede ressursestimater, og at usikkerheten naturligvis er størst i de minst utforskede områdene. Hun trakk i samme åndedrag fram poenget med at Barentshavet er svært stort, og at Barentshavet sør er dobbelt så stort som den norske delen av Nordsjøen.

– Her er det bare boret 163 letebrønner, sett i forhold til nesten 1300 letebrønner i den norske delen av Nordsjøen.

– Da sier det seg selv at det gjenstår å utforske store områder og at det fortsatt kan være mye å finne i Barentshavet.

Men så enkelt er det nok ikke

Geologer, til forskjell fra de fleste tilhørerne på Barentshavkonferansen, vet godt at det ikke er noe forhold mellom areal og ressurser, og at det er én svært god grunn til at det gjennom 40 år kun er boret 4 brønner i snitt per år i Barentshavet, mot 24 brønner i snitt per år gjennom 55 år for Nordsjøen.

Den grunnen kalles prospektivitet.

Ressursvekstkurven for Barentshavet, sammenlignet med den i Nordsjøen, illustrerer dette poenget svært godt (geo365.no: «Tror fortsatt på Barentshavet«)

Nettopp derfor vil hun at selskapene skal fortsette å lete, men legger ikke skjul på at hun er skuffet over det lave antallet søkere i den 25. konsesjonsrunden (geo365.no: «Bare sju (!) selskaper er interessert«), og det til tross for at det den gangen var utlyst flere blokker enn i de forrige lisensrundene (totalt 136, 11 i Norskehavet og 125 i Barentshavet). Til sammenligning ble det tildelt andeler til 30 selskaper i TFO 2020 (geo365.no: «Fortsatt stor interesse for norsk sokkel«).

Like fullt – eller kanskje nettopp derfor – ønsker myndighetene at letearealet skal utvides i årets TFO, og dette forslaget er nå ute på høring.

Hossein Mehdi Zadeh, Principal Geophysicist at Equinor, will give a talk at the forthcoming conference NCS Exploration – Recent Advances in Exploration Technology, May 19-20, entitled «Fit-for-purpose Seismic Technology for Johan Castberg Subsurface Challenges»

 

X