Fortsatt mye å ta av

Oljedirektoratets ressursregnskap for 2014 bekrefter nok en gang at det er «lenge til solnedgang».

Oljedirektoratet anslår at Norges totale ressurser ved utgangen av 2014 var 88,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Under halvparten (40 milliarder fat, eller 45 prosent) er solgt. Hvilket betyr at vi – etter snart 45 år med oljeproduksjon – har mer enn halvparten av ressursene igjen.
Det bør derfor nok en gang gjentas at solnedgangen for Norges oljeindustri er langt – veldig langt – unna.
Betingede ressurser i funn (betingede ressurser omfatter påviste petroleumsmengder som er avhengig av avklaringer og beslutninger før de kan godkjennes for produksjon) utgjør sju milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.), hvorav ressursanslaget for Johan Sverdrup (fase 1 og 2) utgjør 48 prosent av dette. Men gigantfeltet står ikke alene. Det er hele 92 funn som nå utredes med tanke på utbygging. En høyere oljepris vil nok hjelpe til med å få fortgang på planene.
Oljedirektoratets nåværende anslag for uoppdagede ressurser utgjør drøyt 17 milliarder fat o.e. (uoppdagede ressurser omfatter olje og gass som trolig finnes og kan utvinnes, men som ennå ikke er påvist ved boring). Det er disse ressursene mer enn 50 selskaper slåss om å få være med å finne i TFO-rundene eller de nummererte rundene. De får derfor også noe å holde på med i tiden fremover. Men, som vi også har sett, alle er ikke liv laga.

X