Framtidens energikilderFoto: Ingvild Carstens

Framtidens energikilder

«Lavere produksjon fra norsk sokkel skaper ikke lavere etterspørsel etter olje og gass, og heller ikke lavere utslipp.»

Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil, var krystallklar i sitt foredrag på NHO-konferansen i januar i år. Overgangen til det framtidige lavutslippssamfunnet krever at Norge både leter og produserer olje og gass. La oss for eksempel godta den dristige påstanden fra Elkem Solar om at fornybare kilder vil produsere mer enn 50 prosent av all energi i 2050 – drøyt 30 år fram i tid. Det betyr at vi i mellomtiden, men også etter 2050, vil trenge andre energikilder enn vann, vind og sol for å dekke et økende energibehov i en verden med en raskt økende befolkning (ti milliarder i 2050). Når vi så i tillegg vet at Norge produserer olje og gass med langt lavere utslipp av CO2 enn gjennomsnittet for verden, for ikke å si at vi er blant de beste i klassen, er det ingen grunn til at vi skal redusere produksjonen på norsk sokkel. For, som Eldar Sætre også sa, verdens etterspørsel etter petroleum vil ikke avta fordi vi kutter produksjonen her hjemme.

«Lavutslippssamfunnet trenger olje og gass i lang tid framover, uavhengig av hvilket framtidsscenario vi benytter.»
Eldar Sætre
Konserndirektør Statoil
NHO årskonferanse 5. januar
X