Freder leterefusjonsordningenLeterefusjonsordningen ble innført i 2005 og har ført til sterk økning i aktiviteten på norsk sokkel ved at en rekke oljeselskaper som ikke er i skatteposisjon blir i stand til å lete.

Freder leterefusjonsordningen

Etter en klage fra Bellona, har ESA nå bestemt at den norske leterefusjonsordningen ikke representerer statsstøtte.

– ESA har gått nøye gjennom leterefusjonsordningen på grunnlag av en omfattende klage, og har kommet frem til at denne skatteordningen ikke innebærer statsstøtte, sier ESA-president Bente Angell-Hansen, i hht. e24.no.

Bellona hevdet i klagen at ordningen gir selektive fordeler til enkelte selskap, men det argumentet kjøper ikke ESA:

«ESA konkluderer med at tiltaket ikke er selektivt ettersom det er tilgjengelig for alle selskaper på lik linje. Et tiltak regnes ikke som statsstøtte etter EØS-reglene hvis det ikke er selektivt», skriver tilsynsorganet», skriver avisen.

Les hele saken på expronews.com

 

 

X