Fremtiden er i BarentshavetBente Nyland, direktør i Oljedirektoratet, fremhevet ingen olje- eller gassfunn under sin pressekonferanse om Sokkelåret 2015. Antakelig fordi det ikke ble gjort noen spesielt store funn.

Fremtiden er i Barentshavet

Vi vil produsere olje og gass fra norsk sokkel i de neste 50 år, og det er mye som henger på Barentshavet, i følge Oljedirektoratet.

– Vi har hatt gleden av denne næringen i 50 år, og vi vil ha glede av den i nye 50 år, sa oljedirektør Bente Nyland på PETROSAM2-konferansen i Trondheim i går.
Konferansen handlet om hva oljenæringen betyr for samfunnet. Den tok derfor opp hvilke utfordringer næringen står overfor nå, og hvordan næringen best møter framtiden.
Nyland fremholdt i sitt innledningsforedrag at oljealderen vil fortsette, og det på tross av de lave oljeprisenen vi har for øyeblikket, at industriens omdømme er under press, og at mange har mistet jobbene sine. Hun refererte også til en undesøkelse som viser at 85 prosent av den norske befolkningen mener næringen er viktig for Norge.
Nyland dvelte ved ressursbildet og minnet om at vi allerede har produsert 45 prosent av hydrokarbonene på norsk sokkel, men at det likevel gjenstår å finne om lag 20 prosent. Hun presiserte imidlertid at tallet er usikkert.
– Det kan være både lavere og høyere, sa hun.
I følge Oljedirektoratets beregninger ligger 40 prosent av ressursene som ikke er funnet i Barentshavet. Derfor blir det særdeles interessant å følge utviklingen i Barentshavet sørøst de nærmeste årene. Før sommeren neste år vil det bli tildelt blokker i dette området i den 23. konsesjonsrunden.
Bente Nyland er bekymret for oljeselskapenes kortsiktige horisont. Hun minnet om at ved manglende investeringer kan tidskritiske ressurser gå tapt. Bekymringen gjelder ikke minst investeringer i økt utvinning (IOR). IOR har vært en suksess på norsk sokkel.
I følge de opprinnelige planene (PUD) skulle 26 felt vært nedstengt nå. Men det er bare 6 stykker som er forlatt. Det betyr at 20 felt har fått forlenget levetiden sin betydelig.
– Tiden har jobbet for dem, og ny teknologi har vært svært viktig, sa Bente Nyland.

Newer Post
Older Post
X