Frontrunnere i teknologiutvikling Bjørn Rudshaug i Equinor og Karl Johnny Hersvik (t.h.) i Aker BP er de første vinnerne av den nye prisen "OG21 Technology Champion". Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (t.v.) stod for utdelingen Foto: Halfdan Carstens

Frontrunnere i teknologiutvikling

OG21 innførte i år prisen "OG21 Technology Champion" for å hedre enkeltpersoner som har vært avgjørende for at ny teknologi raskt blir tatt i bruk.

Suksessen innen teknologiutvikling skyldes ofte enkeltpersoner i ledelsen eller på andre nivåer i organisasjonen, som står på for at ny teknologi skal tas i bruk, og det er disse OG21 vil hedre med den nye prisen med det flotte navnet “OG21 Technology Champion”.

Prisen ble delt ut på OG21-forum i november, og olje- og energiministeren delte ut diplom og blomster.

Bjørn Rudshaug, prosjektleder i Equinor, fikk prisen for sin rolle i utvikling av Automatic Drilling Control på borerigger. Teknologien er med på å digitalisere boreprosessen og muliggjør integrering med reservoar- og geologimodeller. ADC fører til raskere boring, bedre beslutninger, økt produktivitet, færre menneskelige feil, redusert bemanning og økt sikkerhet.

Karl Johnny Hersvik, adm. direktør i Aker BP, fikk prisen for å ha skapt en digitaliseringskultur i Aker BP gjennom digitalisering på Ivar Aasen-feltet. Hersvik har også ifølge juryen vært sentral i etableringen av Cognite, et nytt selskap som tilbyr en dataplattform for både oljeindustrien og andre industrier, og han har vært en pådriver for digitalisering i norsk petroleumsindustri.

Roy Ruså i Petoro ledet i år priskomiteen.

#DIGEX 2020

X