Fugl Føniks

Fugl Føniks

Den krevende børsen er et tilbakelagt stadium. Nå er det full konsentrasjon om prosjektutvikling og salg.

Før var det MCG ASA. Nå er det MCG AS.
MCG lever i beste velgående. Nyhetsmeldinger på vårparten kunne tyde på noe annet. Nå har støvet lagt seg. Status er at en liten gjeng med lang erfaring fra norsk sokkel og flere utland er godt i gang med å bygge et nytt selskap.
– Kundene skal ikke merke noe, hevder Tom Wolden, daglig leder i det lille seismikkselskapet med nytt kontor i Asker sentrum utenfor Oslo.
Noen få endringer er det likevel.
Den ene forskjellen er at selskapet nå har britiske eiere. Det privateide seismikkselskapet Geoex kjøpte tidligere i år alle aksjene fra gründerne og investorene. Derfor ble selskapet et AS i stedet for et ASA.
– Dermed ble det slutt på kvartalsrapporteringene til børsen, noe som var svært tids- og ressurskrevende, sier geolog Wolden som hver 3. måned – etter grundige forberedelser – la fram resultater og prognoser. Av og til etterfulgt av kritiske spørsmål fra detaljfokuserte finansanalytikere.
I månedene etterpå har han pustet lettet ut. Nå kan arbeidsinnsatsen konsentreres om innovasjon og drift.
Den andre forskjellen er at TGS kjøpte seismikkbiblioteket med 2D-data i Norge som MCG hadde samlet inn gjennom seks år.
– Nå er vi i all hovedsak konsentrert om å generere nye surveys, både i Norge og utlandet, forteller Tor Åkermoen som leder operasjonene i selskapet.
– Våre første data som «nytt selskap» har vi samlet inn på Frøyahøyden og i Froanbassenget i samarbeid med PGS. Dette er også MCG sin første multiklient 3D prosjekt, sier Åkermoen fornøyd.
Det stopper ikke der, for selv om det er mange om beinet i seismikkmarkedet her hjemme, og derfor vanskelig å finne på noe nytt, sier geofysikeren at de har klare planer om å bygge et nytt bibliotek på norsk sokkel.
Derfor er operasjonene i utlandet vel så viktige. Her er det et tett samarbeid med moderselskapet. Latin-Amerika er ett satsingsområde. Der er MCG godt kjent fra før etter et større 2D-program i Mexico for noen år siden. Nå er et nytt program i kjømda, og en regional survey i Marokko er akkurat ferdigstilt. Dertil foreligger helt konkrete planer for Panama. Ikke nok med det.
– Trinidad og Tobago, Grenada, Barbados, …
Wolden nevner i fleng. Han tenker på De små antiller i Det karibiske hav. Eksotiske for turister, men foreløpig lite attraktive for oljeindustrien. En helt basal geologisk tankegang ligger bak tanken om å skyte seismikk i det krystallklare, turkisfargede vannet.
– Det har blitt funnet olje på land, og den må komme et sted fra. Derfor er vi interessert i soklene utenfor, forklarer Wolden.
Norge er likevel hjemmemarkedet. MCG har en klar ambisjon om å bli en ledende aktør på norsk sokkel. Og de mener selv at de er godt i gang.
– Froan/Frøya MC3D blir bra for oss, hevder Tom Wolden og Tor Åkermoen.

X