Gir seg ikkeSametingsrådet mener den planlagte kobbergruven i Repparfjorden vil legge reindriften i ruiner. "De samfunnsmessige fordelene av tiltaket står ikke proporsjonalt i forhold til den fortrengning av eksisterende næringer og andre potensielle bærekraftige næringer," skiver rådet i sin saksfremstilling. Foto: Halfdan Carstens

Gir seg ikke

Sametinget har fortsatt tro på å kunne stoppe Nussir. Varsler klage om de får tillatelse.

Sametinget og Inger Eline Eriksen varsler allerede nå at de kommer til å fremme en klage på en eventuell tillatelse. Årsaken er at denne vil fortrenge bærekraftige næringer som er i området til fordel for usikre arbeidsplasser, forklarer hun til NRK.
– Sametinget har i sin tid også stemt imot mineralloven. Det er vanskelig å godta drift som baserer seg på mineralloven slik den er i dag, da den ikke oppfyller samenes rettigheter som urfolk.
Nussir håper å få driftskonsesjon av Direktoratet for mineralforvaltning i løpet av året. Direktør i direktoratet, Randi Skirstad Grini, sier at direktoratet gjør en vurdering av både prosjektet og driveren. De vurderer også andre samfunnshensyn som for eksempel omgivelser, samiske interesser, miljø og andre parters interesser.
Grini sier at Nussirs søknad er oppe til vurdering nå.
Les hele saken på nrk.no

Newer Post
Older Post
X