Godt håp om gigantisk oljefunnProspektet Scarecrow ligger i Fingerdjupet sub-basin og har kritt sandsteiner som "target". Brønnen skal etter planen bores til drøyt 800 meter hvis den er tørr og 1050 m ved funn. Vanndypet er ca. 450 meter.

Godt håp om gigantisk oljefunn

Spirit Energy spuddet 7322/7-1 Scarecrow for to uker siden. Operatøren har håp om å finne olje i et prospekt som har potensial til store reserver.

Kanskje er dette årets mest spennende brønn.

Spirit Energy er godt i gang med boringen av det svært grunne prospektet 7322/7-1 (Scarecrow) i Barentshavet. Antatt reservoar ligger bare 400 meter under havbunnen.

Hvis brønnen er tørr, forventer operatøren å ferdigstille boringen i løpet av tre uker fra spud-dato. Hvis det derimot blir gjort et funn, er det mulig at det vil bli boret et sidesteg. Det foreligger allerede tillatelse for å gjøre dette.

Scarecrow har kritt sandsteiner som target og går rett inn i nedre kritt bergarter under et overdekke av kvartære sedimenter. De tre tidligere brønnene i Fingerdjupet subbasseng har alle hatt jura sandsteiner som mål. Operatøren forventyer å treffe reservoaret drøyt 300 meter under havbunnen.

Viggo Tjensvoll, Exploration Mangager i Spirit Energy, har tidligere fortalt at det er godt håp om å finne olje, at et funn vil kunne være stort – flere milliarder fat – og at det i så fall vil være en «play opener» så vel som en «company maker».

Prospektet har blitt definert for lenge siden. Ifølge Tjensvoll startet det som en EM-anomali. Senere ble det de-risket med AVO-studier. Reservoarkvalitet defineres som den største risikoen.

 

X