Grønt lys for Haltenbanken-feltIllustrasjon: Statoil

Grønt lys for Haltenbanken-felt

Olje- og gassfeltet Trestakk har fått godkjent plan for utbygging og drift av myndighetene. Forventede utvinnbare volumer er 76 millioner fat oljeekvivalenter.

Olje- og energidepartementet (OED) har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) for Trestakk-feltet på Haltenbanken i Norskehavet.
Olje- og gassfeltet ble funnet i 1986 og inneholder 76 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
Reservoaret ligger på om lag 3 900 meters dyp, og vanndybden er ca. 300 meter.
Trestakk skal bygges ut som en subsealøsning og knyttes opp mot produksjonsskipet Åsgard A, skriver Statoil på sine nettsider.
Lisenseiere er Statoil (59,1 prosent, operatør), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (33 prosent) og Eni Norge (7,9 prosent).
Se pressemelding fra OED

X