Halvparten er solgt

Halvparten er solgt

Vi er halvveis i oljeeventyret. Men det gjenstår fortsatt å finne om lag 40 prosent av de gjenværende ressursene.

Oljedirektoratets estimat for de totale mengdene med petroleum på norsk kontinental­sokkel er fortsatt om lag 90 milliarder fat olje­ekvivalenter. Tallet omfatter både oppdagede og ikke oppdagede mengder med olje og gass.
Tallet går frem av den nylig fremlagte rapporten «Ressursregnskap per 31.12.16».
90 milliarder fat er omtrent like mye olje som de opprinnelige oljereservene i Ghawar – verdens største oljefelt – i Saudi Arabia.
Oljedirektoratet sier videre at av 43,4 milliarder fat o.e. (48 prosent) er solgt og levert, mens omtrent 18 milliarder fat (39 prosent av de totale gjenværende ressursene) ikke er oppdaget.
Det betyr at det kan gjenstå å finne nesten fire Statfjord-felt. Norge har mao. fortsatt god bruk for fagfolk som kan leting. Men suksessraten trenger å bli bedre. Den har som kjent vært ganske lav de siste årene («Små, men lønnsomme funn»), og er et tema som vil bli tatt opp på konferansen NCS Exploration – «De-risking gone wrong» – den 10. og 11. mai på Fornebu.

NCS Exploration – Recent Advances in Exploration Technology. De-risking gone wrong? How to increase commercial success rates.

 

X