Hemmelighetene ryker

Hemmelighetene ryker

Forskning på forvitret grunnfjell i Nordsjøen kan gi bedre utnyttelse av oljefeltene og ny kunnskap om fortidas klima.

Lars Riber ved UiO har forsket på forvitring av grunnfjellet under sedimentene på Utsirahøyden, og det viser seg at det kan være mulig å ta opp olje fra forvitret granitt.
– En stor del av grunnfjellet er ikke tett, men porøst, nesten som en Stratos-sjokolade. Det betyr at oljen kan trenge inn i porene, sier Lars Riber, forsker ved Institutt for geofag til instituttets nettsider.
Utsirahøyden midt i smørøyet

Utsirahøyden ligger midt i de store oljefeltene i Nordsjøen, rundt 20 mil vest for Stavanger. Denne høyden er aktuell for oljeutvinning og huser også de store oljefeltene Johan Sverdrup og Edvard Grieg.

Riber har siden 2011 studert reservoaregenskapene til grunnfjellsbergartene på Utsirahøyden for å forstå disse prosessene bedre.

– Man hadde allerede på 70-tallet en anelse om at det kunne være porøse grunnfjellsbergarter dypt under havbunnen i Nordsjøen, men den gang hadde man ikke finansiering til å gå videre med det. Dermed ble ikke reservoarpotensialet i grunnfjellet undersøkt videre.

Les hele saken, og les en populærvitenskapelig artikkel om Lars Ribers avhandling på Institutt for geofag sine nettsider.

X