Her sprenges 410 000 tonn stein Stillbilde fra video av sprengningen. Video: SH media

Her sprenges 410 000 tonn stein

410 000 tonn berg ble umiddelbart til sprengstein da en salve ble satt av i steinbruddet Kankerud Fjelltak.

Se video under.

1157 hull og totalt 21 264 bormeter måtte til for å plassere ut de 180 tonnene med sprengstoff som skulle til for det store smellet i Kankerud Fjelltak i Gausdal 16. oktober i år.

Sprengningen gjorde hele 410 000 tonn fjell om til sprengstein som prosesseres videre til grus og pukk.

Bruddet er et samarbeid mellom Sigurd og Ola Grimstad AS og Erling Rolstad AS. Orica leverte sprengstoffet og tennmidlene.

X