Høy funnrate, men små volumer Anders Wittemann, Wittemann E&P Consulting.

Høy funnrate, men små volumer

Funnraten er høy, men volumene er små. Det er status etter første halvår på norsk sokkel.

– Hittil i år er det fullført 19 letebrønner. Av disse er 6 funn, som tilsvarer en funnrate på 32 %, og alle er etter sannsynligvis kommersielle, hevder Anders Wittemann i Wittemann E&P Consulting (WEPC).

Det er selvsagt gode nyheter for norsk sokkel. Men dessverre er volumene ganske små.

– Totalt er det funnet mellom 100 og 300 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.)

Alle funnene er også gjort i modne områder. Frontierleting har vært skuffende og alle 4 brønnene i Barentshavet er for eksempel tørre.

Det største funnet er 24/9-14 Froskelår Main som strekker seg til dels inn i UK og der det har blitt påvist mellom 60

og 130 millioner fat o.e., Funnet inkluderer også 24/9-3 Gamma fra 1981.

Mens Wittemann baserer seg på at det har blitt påbegynt 25 letebrønner så langt i år, teller Oljedirektoratet (OD) 31 brønnbaner så langt. Forskjellen skyldes at OD inkluderer både geologiske og tekniske sidesteg.

Kun én av brønnene i første halvår hadde avgrensning som hovedformål (Lille Prinsen Outer Wedge), mens Jorvik/Tellus Øst senere har blitt reklassifisert fra utforskning til avgrensning og blir inkludert som del av Edvard Grieg-feltet.

– Andre funn inkluderer Snadd Outer Outer/Black Vulture i Norne-området, Oseberg Vestflanken Statfjord Fm, Jorvik/Tellus Øst som del av Edvard Grieg, Telesto ved Visund og Froskelår NE, oppsummerer Wittemann.

En stor del av volumene er nær eksisterende felt og infrastruktur som gir høy verdi. WEPC anslår nåverdien til 30 til 40 mrd. NOK før skatt. Til sammenligning anslår SSB årets letekostnader i størrelsesorden 33 mrd. NOK før skatt, for hele året. Den økonomiske avkastningen blir da opptil 2,5 x letekostnadene, noe som er under historisk snitt og forventninger, ifølge Wittemann.

– Til sammenligning ble det i 2018 gjort 13 funn fra 28 utforskningsbrønner, med 470 millioner fat o.e., hvorav bare 3-4 kommersielle funn med et samlet volum 280 millioner fat o.e.

– Så langt er resultatene for 2019 positive med god kommersiell funnrate og positiv verdiskaping, spesielt på grunn av leting nær eksisterende felt, konkluderer Anders Wittemann.Positivt er det også at utsiktene for leteaktiviteten på norsk sokkel aldri har vært høyere. WEPC teller nå 82 letelisenser med planer om boring av letebrønner ila de neste åren

X