Hver femte brønn er tørrÅrets borekampanje per september 2017 i Barentshavet. © GeoPlayGround

Hver femte brønn er tørr

Realistiske forventninger betyr at vi gjør et drivverdig funn for hver femte brønn vi borer, skriver Dan Tuppen i en kronikk i Petroarctic.

Vi forventer derfor å bore tørre brønner – spesielt i områder hvor vi ikke har boret før – vi vet bare ikke hvilke. Våre resultater i Barentshavet i år er derfor i henhold til forventning, skriver Statoils letesjef i Barentshavet – Dan Tuppen – i en kronikk i petroarctic.no.

– Vi har boret 5 brønner og gjort 4 funn, men bare ett av disse, Kayak, var et drivverdig oljefunn, skriver han.- Verken Korpfjell, Gemini Nord eller Koigen Sentral ga oss de funnene vi hadde håpet skulle være med å forme energifremtiden på norsk sokkel. Håp og ønsket om å gjøre funn er imidlertid det som motiverer oss geologer, selv om realistiske forventninger og analyse er avgjørende for de beslutninger vi tar.

Tuppen sier videre at «årets leteboringer i Barentshavet har vært gjenstand for større offentlig oppmerksomhet enn noen annen letekampanje jeg har jobbet med i Statoil. Delvis på grunn av de enorme forhåpningene som er knyttet til de nyåpnede områdene i det sørøstlige Barentshavet, og delvis fordi det også er motstand, spesielt fra NGOer, mot at brønnene blir boret».

Til motstanderne av leting i Barenshavet, de som hevder at man av hensyn til klimaet ikke kan utvinne olje og gass lå langt mot nord, gir Dan Tuppen følgende beskjed:
– Som geolog kan jeg bare si at det ikke er noe i veien for at Barentshavet skal kunne forsyne verden med konkurransedyktige ressurser i et klimaperspektiv. Tvert imot. Reservoarene vi har boret i har høy kvalitet, noe som er viktig for klimaeffektiv og økonomisk lønnsom produksjon hvis vi finner olje.

Tuppen skryter av Kayak-funnet. Han kaller det oppmuntrende, og at det åpner opp for en ny letemodell i Barentshavet.

– Det er en letemodell som gjør at vi vil kunne bore ytterligere letebrønner i lisensen og i andre områder. Funnet tilfører merverdi til et allerede godt Johan Castberg-prosjekt hvis det bygges ut. Verdiene er flere ganger høyere enn de kostnadene vi har hatt i årets letekampanje.

Om den tørre brønnen på Korpfjell skriverer han føgende:
– Vi er selvsagt skuffet over resultatet på Korpfjell – vi hadde alle håpet å gjøre et stort oljefunn – men resultatet var ikke uventet. Forhåndsanalysen fortalte at det mest sannsynlig ville være en tørr brønn. Men hvis vi gjorde et funn var spørsmålet om det ville være gass eller olje. Det var bare en måte å finne dette ut på: bore en brønn. Det viste seg å være gass.

– Hadde prospektet inneholdt olje ville det vært et funn på over 500 millioner fat, ikke de 6-12 milliarder standard kubikkmeter ukommersiell gass vi faktisk fant. Korpfjell er likevel en brønn som har gitt viktig informasjon om Barentshavet sørøst, et stort område som fortsatt er uutforsket.

Les hele krnokken her.

X