Hvor i all verden?Filicudi-prospektet i Barentshavet blir nå avgrenset av en sidestegsbrønn. Det er forsatt ukjent om Lundin har gjort et funn. (c) TGS

Hvor i all verden?

Vi ser klassiske roterte forkastningsblokker av jura alder under en tykk pakke med kritt og tertiære sedimenter. Like under havbunnen ligger et tynt lag med kvartære sedimenter.
Men hvor er dette? I Nordsjøen? Norskehavet? Eller Barentshavet?
Det vi vet er at dette er et mye omtalt prospekt hvor resultatet av boringen har stor betydning for utviklingen av området.
Har du svaret? Send gjerne til post@geo365.no.

X