I minste detaljTynnslipbilder er ett av de mange «oppslagene» som det nye atlaset kan vise til. Illustrasjon: Lonoy Geoconsulting

I minste detalj

Etter en lang karriere tett på faget er det fristende å systematisere kunnskapen. Samt gjøre litt forretning ut av det.

Det er boret langt over 100 letebrønner i Barentshavet. Mange av disse (ca. 30, pluss 25-30 grunne boringer) går inn i paleozoiske bergarter, og det er i lagrekken under trias at karbonatene dukker opp.
Etter funnene av olje og gass i prospektene Gohta, Alta og Neiden har interessen for karbonater tiltatt voldsomt. Derfor er det nå flere enn Lundin (operatør på alle 3 funnene) som ønsker å bli flinkere til å lete etter olje og gass i denne type bergarter.
Utfordringen for dem vil være å minimalisere tiden det tar å tilrettelegge data som skal benyttes i påtenkte geologiske studier og evaluering av letemodeller og prospekter. Lonoy Geoconsulting har svaret.
– Det første problemet er å finne ut av hvor mye frigitte data som faktisk finnes. Det neste er å finne frem til disse dataene, sier Arve Lønøy som står bak både konsulentselskapet og det nye Paleozoic Barents Sea Atlas.
– Nå foreligger en prototype på et atlas, utviklet med delvis støtte fra Forskningsrådet, som vi mener kan være til god hjelp for både de som er i oppstarten og de som har lang fartstid.
Arve Lønøy har jobbet både i Norsk Hydro og Statoil, men i 2011 sluttet han for å gjøre karriere på egen hånd. I fjor gjorden han også alvor av en gammel tanke om å systematisere data og gjøre dem lett tilgjengelige gjennom egenutviklet programvare. Han har imidlertid fått god hjelp fra sønnen Bjarte Lønøy som også er geolog. Så mens faren har hatt stø hånd på det geofaglige, har sønnen vært like stø på programmering. Sammen har de skapt noe helt nytt.
– I bunn ligger frigitte data. I tillegg har vi lagt inn egne data og data som vi har fremskaffet fra andre og fått tillatelse til å bruke. Dataene fra Svalbard stammer fra en rekke feltsesonger der oppe.
– Selskapene kan i tillegg legge inn sine egne data og la dem ligge på egen server, forteller Lønøy. Prototypen på atlaset kan også enkelt tilpasses andre stratigrafiske nivåer eller geografiske områder, globalt.
Det foreligger i dag en gratis testversjon med fullt datasett fra én brønn (7120/2-1 Senilix) og én lokalitet på Svalbard. Interesserte kan logge seg inn på https://barentshav.lonoy.no og prøve ut produktet i sin nåværende form. Sett av god tid. Her er det mange detaljer.
– Vi ønsker på denne måten å vise potensialt som produktet har, sier geologen.
Veien videre går gjennom økonomisk støtte til å legge inn data fra alle brønnene i Barentshavet.
– Kommer pengene inn i nærmeste framtid, kan det foreligge et fullgodt produkt allerede i løpet av året, sier Arve Lønøy.

X